PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: Albert EINSTEIN
Albert Einstein
Albert Einstein (14. Marca 1.879 Ulm, Nemecko – 18. apríla 1955 Princeton, NewJersey, USA) bol teoretický fyzik, jeden z najvýznamnejších vedcov všetkých čias. Často je označovaný za najväčšieho vedca 20. storočia, prípadne spolu s Newtonom za najvýznamnejšieho fyzika vôbec. Medzi jeho príspevky fyzike patrí špeciálna teória relativity (1905), myšlienka kvantovania elektromagnetického poľa, vysvetlenie fotoefektu (1905), vysvetlenie Brownovho pohybu (1905) A snáď najviac všeobecná teória relativity (1915), ktorá doteraz najlepšie opisuje vesmír vo veľkých mierkach.
OBRÁZKY
Prvý článok z roku 1905, nazvaný „O pohybe – potrebnom pre molekulárnu kinetickú teóriu tepla – malých častíc umiestnených v pokojnej kvapaline,“ sa zaoberal štúdiom Brownovho pohybu. S použitím vtedy kontroverznej kinetickej teórie tekutín ukázal, že jav, ktorý niekoľko desaťročí odolával plnohodnotnému vysvetleniu, poskytuje empirický dôkaz reality atómov. Dodal tiež dôveryhodnosť štatistickej mechanike, ktorá bola tiež kontroverzné. Einsteinov štatistický popis správania atómov a jeho vysvetlenie ukázali experimentátor cestu, ako spočítať atómy prostým pohľadom do obyčajného mikroskopu.
Brownov pohYB
Brownov pohyb je náhodný pohyb mikroskopických častíc v kvapalnom alebo plynnom médiu. Je limit náhodnej prechádzky. Vysvetlením Brownovho pohybu je, že molekuly v roztoku sa vplyvom tepelného pohybu neustále zrážajú, pričom smer a sila týchto zrážok sú náhodné, vďaka čomu je aj okamžitá poloha častice náhodná. Rýchlosť Brownovho pohybu je úmerná teplote systému.
OBRÁZKY
Druhý článok, pomenovaný „O heuristickom hľadisku dotýkajúcom sa vznikom a premenou svetla“, navrhol myšlienku svetelných kvánt (teraz nazývaných fotóny) a ukázal, ako môžu byť použité na vysvetlenie takých javov ako je fotoelektrický jav. Myšlienka svetelného kvanta prišla z predchádzajúceho odvodenia žiarenia absolútne čierneho telesa Maxa Plancka, ktorý predpokladal, že energia žiarenia môže byť pohltená alebo vyžiarená len po celých častiach, nazývaných kvantá. Einstein ukázal, že ak sa predpokladá, že svetlo sa vlastne skladá z jednotlivých balíčkov, inak záhadný fotoelektrický jav môže byť vysvetlený. Za vysvetlenie fotoelektrického javu získal Einstein roku 1921 Nobelovu cenu za fyziku.
Fotoelektrický jav
Fotoelektrický jav alebo fotoelektrický efekt alebo fotoefekt je experimentálne pozorovaný jav, kedy svetlo vhodnej
vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky  elektróny, ktoré  sa  potom voľne pohybujú
v látke  a  zvyšujú  jej  vodivosť (vnútorný fotoelektrický jav) alebo opustia látku (vonkajší fotoelektrický jav). Jav sa
využíva napríklad pri konštrukcii fotodiódy alebo fototranzistora.
OBRÁZKY
 
Tretí  Einsteinov článok  sa volal „O elektrodynamike pohybujúcich sa telies“. Keď Einstein pracoval na
tomto  článku, napísal  o  Mileve  svojej  manželke „o  našej   práci  o  relativite  pohybu“ a   toto  viedlo
k úvahám, či Mileva mala na tejto práci  podiel. Tento článok predstavil špeciálnu teóriu relativity, teóriu
času,  vzdialeností,  hmoty  a energie, ktorá  bola  konzistentná  s  elektromagnetizmu,  ale  vynechávala
gravitáciu. Špeciálna relativita zložila skladačku, ktorá sa objavila po vykonaní Michelsonovho-Morleyho
experimentu, ktorý  ukázal, že  svetelné  vlny  sa  nemôžu  šíriť  prostredím, za  aké bol považovaný éter. 
Rýchlosť svetla bola stále rovnaká, nie  relatívna vzhľadom k pozorovateľovi. Toto bolo v  Newtonovskej
 fyzike nemožné.
ALbert Einstein
Špeciálna teória relativiTY
Špeciálna teória relativity (ŠTR) je fyzikálna teória  publikovaná   v roku  1905 Albertom Einsteinom.
Nahradzuje  Newtonove  predstavy  o  priestore  a  čase  a zahŕňa teóriu  elektromagnetického poľa
reprezentovanú  Maxwellovými rovnicami.  Teória  sa  nazýva  špeciálnou, lebo  opisuje  iba zvláštny
prípad Einsteinovho princípu relativity, kde sa vplyv gravitácie môže zanedbať. O desať rokov neskôr
publikoval Einstein všeobecnú teóriu relativity, ktorá zahrnuje aj gravitáciu.
OBRÁZKY
Štvrtý článok, nazvaný „Závisí zotrvačnosť telesa na  jeho energii?“, Publikovaný na sklonku
roku  1905,  predstavil  ďalšie  odvodenie  z  relativistických  axióm – vzťah  medzi  energiou
a hmotnosťou, ktorý pôvodne zapísal ako m = E/c² . Keď sa  toto odvodenie prepíše, vznikne
notoricky  známa  rovnica. E = mc² .  hovoriaca, že  energia   hmoty  je  rovná  jej  hmotnosti
vynásobenej štvorcom rýchlosti svetla. Einstein  považoval túto rovnicu za vrcholne dôležitú,
pretože  ukazovala,  že   ťažké  častice   majú  okrem  kinetickej  a  potenciálnej  energie ešte
zvyškovú energiu.
Ekvivalencia hmotnosti a energie (Einsteinov vzťah)
Einsteinov vzťah je zákon vyjadrujúci vzťah medzi  energiou a hmotnosťou telesa: E = mc²,  kde c  je
rýchlosť svetla. Einsteinov vzťah má základný význam  v  modernej fyzike a astrofyzike; dokazuje, že
hmotnosť  telesa  je  mierou  obsahu  jeho  energie. Rovnica E = mc²  opísaná Albertom Einsteinom
v špeciálnej teórii relativity patrí medzi  najslávnejšie  rovnice  všetkých dôb; poznajú ju aj ľudia, ktorí
sa inak o vedu nezaujímajú. Táto rovnica  sa  stala  akýmsi „maskotom vedy“, používa sa ako príklad
„zložitej vedy“, čo pravdaže jej zložitosť preceňuje.
OBRÁZKY
V novembri 1915 Einstein predniesol  na Pruskej  akadémii vied sériu prednášok, v ktorých
opísal  svoju  teóriu  všeobecnej relativity. Posledná  prednáška vyvrcholila  jeho  rovnicou,
ktorá   nahradila   gravitačný   zákon.  Táto   teória  považovala   za   seberovných  všetkých
pozorovateľov, nie  len tých,  ktorí  sa  pohybovali  rovnomerne  priamočiaro. V všeobecnej
relativite  už   gravitácia  nie  je  sila,  ako   bola  v   Newtonovom  gravitačnom  zákone, ale
obyčajný    dôsledok   z   prehýbaného   časopriestoru.  Teória   položila  základy   k  štúdiu
kozmológie a dala vedcom  nástroje k porozumeniu  mnohých vlastností vesmíru, z ktorých
mnoho bolo objavené až po Einsteinovej smrti.Všeobecná relativita sa stala metódou, ktorá
zasiahla celú fyziku.
eobecná teória relativity
Všeobecná teória relativity je teória  o priestore, čase a gravitácii,  ktorú  sformuloval  Albert Einstein
v rokoch  1911  až  1916 (zverejnená  bola  v  roku  1916). Opisuje  vzájomné  pôsobenie  (interakciu)
priestoru  a  času  na jednej strane a hmoty (vrátane polí) na strane druhej. Jej hlavná výpoveď je, že
gravitácia  vlastne  nie  je  nič  iné  ako geometrický jav v zakrivenom  štvorrozmernom  časopriestore,
presnejšie:  Hmotné   telesá    sú   zdrojom   gravitačného    poľa,   ktoré  určuje  metriku  (vlastnosti)
časopriestoru v danej oblasti, ktorá zas naopak spätne ovplyvňuje stav a pohyb  telies v  danej oblasti.
OBRÁZKY
Einstein – Zrodenie božskej rovnice (E = mc²)
Teória relativiTY
Pojem  Teória  relativity  Alberta Einsteina  zahŕňa dvojicu fyzikálnych teórií:  špeciálna  teória  relativity
a všeobecná  teória  relativity. Tieto  teórie boli zostavené, aby vysvetlili  fakt, že elektromagnetické vlny
nepodliehajú   Newtonovským   pohybovým   zákonom.  Bolo  dokázané,  že  sa  pohybujú  konštantnou
rýchlosťou, nezávisle  od  pohybu  pozorovateľa. Základnou  myšlienkou je, že dvaja pozorovatelia, ktorí
sú  vo  vzájomnom  pohybe,  odmerajú  odlišné  časové  a  priestorové intervaly tých istých udalostí, ale
fyzikálna podstata pozorovaného javu bude pre oboch rovnaká.
OBRÁZKY
  
Newtonove pohybové zákony
Newtonove  pohybové  zákony  alebo Newtonove axiómy sú základné zákony mechaniky, ktoré publikoval
Isaac  Newton  v  diele Philosophiae naturalis principia mathematica v r. 1687. Tvoria axiomatický základ
Newtonovej mechaniky. Newtonove pohybové zákony umožňujú  určiť,aký bude pohyb telesa v inerciálnej
vztažnej sústave, ak sú známe sily pôsobiace na teleso.
OBRÁZKY
1. NEwtonov (pohybový) zákon (Zákon zotrvačnosti)
Zákon zotrvačnosti alebo  prvý  pohybový  zákon alebo prvý Newtonov zákon alebo princíp zotrvačnosti je
jeden   z   Newtonových  pohybových   zákonov.  Znenie:  Každý  hmotný  bod  zotrváva  v  pokoji  alebo
v rovnomernom priamočiarom pohybe,  kým  nie  je  nútený  vonkajšími  silami  tento  svoj  stav  zmeniť.
2. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon sily)
V inerciálnej  vzťažnej  sústave  sa výsledná sila pôsobiaca na hmotný bod rovná prvej  derivácii  hybnosti
hmotného  bodu  podľa  času. (Zjednodušene  povedané:  Časová  zmena  hybnosti  sa  rovná  výslednej
pôsobiacej sile). Pomer zmeny hybnosti a času, za ktorý nastala, je priamo úmerný pôsobiacej sile.
3. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon akcie a reakCIE)
Zákon akcie a reakcie alebo tretí pohybový zákon alebo tretí Newtonov zákon. Znenie: Dva hmotné body
na seba pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru,  ktoré  súčasne  vznikajú  a  súčasne  zanikajú
 
Kozmológia
Kozmológia (z gréckeho κοσμολογία náuka o svete) je odvetvím, ktoré  sa zaoberá vesmírom ako celkom.
Predmetom  štúdia  kozmológie je vznik, vývoj  a  budúci   osud  vesmíru. Venuje sa jej filozofie, teológie
a   fyzikálne  kozmológie.  Fyzikálne  kozmológie  využíva  poznatky    niekoľkých    fyzikálnych   odborov.
Najčastejšie je to všeobecná teória relativity, astronómia, astrofyzika, časticová a atómová fyzika.
OBRÁZKY
V polovici  dvadsiatych rokov, keď bola pôvodná kvantová teória  nahradená  novou  kvantovou
mechanikou, Einstein  zavrhol kodanskú interpretácii nových rovníc, pretože sa mu nepáčila pre
svoj  pravdepodobnostný  a  nenázorný  prístup  k  fyzikálnym  javom. Einstein  súhlasil, že táto
teória  je  najlepšia,  ktorú  ľudstvo  malo,  ale  hľadal  vysvetlenie,  ktoré  by  bolo „ucelenejšie“,
rozumej  deterministické.   Veril,  že  takáto  fyzika  musí  existovať,  pretože  ho  už  skôr  viedla
k úspechom s atómami, fotóny a gravitáciou, a nechcel sa tejto viery vzdať.
E = mc², teória relativity a fotoelektrický jav
Kvantová mechaniKA
Kvantová mechanika je vedľa kvantovej teórie poľa súčasťou  kvantovej teórie,  čo je  základná  fyzikálna
teória, ktorá  zovšeobecnila  a  rozšírila  klasickú  mechaniku, najmä  na  atómovej a subatómovej úrovni.
Od klasickej mechaniky sa odlišuje predovšetkým popisom  stavu   fyzikálnych objektov. Stav mikročastíc
v kvantovej  mechanike nie  je  popísaný  ich  polohou a  hybnosťou, ako je to v klasickej mechanike, ale
vlnovou funkciou, obdobne ako je postupná elektromagnetická vlna popísaná  harmonickou  funkciou. Pri
presne  definovaných  vonkajších  podmienkach  potom možno pomocou  kvantovej  mechaniky vypočítať
pomocou Schrödingerovej rovnice vlnovú funkciu v ľubovoľnom časovom okamihu.
OBRÁZKY
Elektromagnetické žiarenie
Elektromagnetické žiarenie je prenos energie v podobe  elektromagnetického vlnenia. Elektromagnetické
vlnenie  alebo  elektromagnetická  vlna je lokálne vzniknutá zmena elektromagnetického poľa, periodický
dej, pri  ktorom  dochádza k  priestorovej  a časovej zmene vektora intenzity elektrického poľa a súčasne
vektora magnetickej indukcie.
OBRÁZKY

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radi…

V roku 1924  Einstein dostal krátky  článok  mladého indického fyzika Boseho, v ktorom opisoval
svetlo ako plyn fotónov a žiadal  Einsteina o pomoc pri jeho publikácii. Einstein zistil, že rovnaká
štatistika sa dá použiť na atómy  a  publikoval nemecky (vtedy lingua franca fyziky) písaný článok,
v ktorom opísal  Boseho model  a vysvetlil jeho dôsledky.Boseho-Einsteinovo rozdelenie opisuje
akýkoľvek súbor takých identických častíc  známych ako bozóny. Einstein tiež  pomáhal Erwinovi
Schrödingerovi pri hľadaní kvantového Boltzmannovho rozdelenia modelujúceho plyn  pomocou
zmesi  klasickej  a  kvantovej mechaniky. Einstein však zistil, že toto rozdelenie nie je tak dôležité
ako Boseho-Einsteinov model, a odmietol sa pod článok podpísať.
BOseho-Einsteinovo rozdelenie
Boseho-einsteinovo rozdelenie  opisuje  v  štatistickej fyzike  systémy  zložené  z  bozónov,  teda  častíc so
symetrickou  vlnovou  funkciou  a  celočíselným  spinom.Bose-Einsteinovým rozdelením sa riadia napríklad
fotóny, je z neho teda možné odvodiť napríklad Planckov vyžarovací zákon.
OBRÁZKY
Einstein a E = mc²
 
WEbové stránky
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein
 
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein – citáty
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein – videá
Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein
9 vecí, ktoré možno neviete o Albertovi Einsteinovi
Albert Einstein
Záhada priestoru a času
Vid
Albert Einstein
Albert Einstein – Kvantová teória
Albert Einstein E = mc², teória relativity a fotoelektrický jav
Albert Einstein
Albert Einstein životopis
Albert Einstein – ako vidím svet
Ako Einstein objavil E = mc² 
Albert Einstein – Kvantová teória
Albert Einstein – Milostné listy
Albert Einstein

 

Zdroj obrázku
Autor: Neznámy
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.