PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Magnetizmus
Magnetizmus
Magnetizmus je fyzikálny jav prejavujúci sa primárne silovým pôsobením na pohybujúce sa nositeľa elektrického náboja (nabité častice). Dôsledkom tohto pôsobenia sú napr. silové pôsobenie na (aj nenabité) telesa (najsilnejšie u feromagnetických látok) či zmeny elektrických, optických a ďalších materiálových a termodynamických charakteristík látok vystavených magnetickému pôsobeniu. Magnetizmus je vytváraný pohybom elektrického náboja alebo zmenou elektrického poľa v čase. Elektromagnetizmus, teda zlúčenie magnetizmu a elektrickej sily je jednou zo štyroch základných interakcií.
MAGNET
Magnet je objekt, ktorý v priestore vo svojom okolí vytvára magnetické pole. Môže mať formu permanentného magnetu alebo elektromagnetu. Permanentné magnety nepotrebujú k vytváraniu magnetického poľa žiadnu vonkajšiu energiu. Vyskytujú sa prirodzene v niektorých nerastoch, ale dajú sa tiež vyrobiť. Elektromagnety potrebujú k vytvoreniu magnetického poľa elektrickú energiu.
Magnetické pole
Magnetické pole je fyzikálne pole, v ktorom sú veličinami poľa (čiže veličinami priradenými každému bodu poľa) intenzita magnetického poľa H a hustota magnetického toku B. V nejakom bode existuje magnetické pole, ak v tomto bode pôsobí na pohybujúce sa elektrické náboje alebo magnety sila F. Prejavuje sa silovým pôsobením na železné predmety alebo iné magnety.  Nachádza sa  okolo permanentného magnetu alebo okolo vodiča, cez  ktorý tečie  elektrický  prúd  (pričom  aj pole permanentného magnetu je vlastne spôsobené pohybom nábojov vo vnútri atómov).
FeroMAGnetizmus
Feromagnetismus je jav, ktorým materiál  môže vykazovať  spontánny
magnetizáciu  a   je   jednou  z   najsilnejších  foriem  magnetizmu. Je
zodpovedný  za   väčšinu   magnetických   reakcií   vyskytujúcich   sa
v každodennom živote a (vrátane špeciálneho  prípadu ferrimagnetismu,
nižšie) je základom pre všetky permanentné magnety (rovnako ako pre
kovy,  ktoré   sú   k   nim   znateľne   priťahované).  Látka  vykazujúca
feromagnetické  vlastnosti  sa  označuje  ako  Feromagnetikum  alebo
feromagnetická látka.
Magnetosféra
Paramagnetizmus
Paramagnetizmus   je  forma  magnetizmu  ktorá   sa   objavuje  len  v  prítomnosti
vonkajšieho   magnetického   poľa.   Paramagnetické   materiály   sú   priťahované
magnetickým  poľom  a   preto  majú   pomernú  magnetickú  priepustnosť  väčšiu
ako   jeden  (alebo   kladnú   magnetickú  susceptabilitu).   Avšak   na   rozdiel  od
feromagnetov,  ktoré  sú  tiež  priťahované  magnetickým  poľom,  paramagnetické
látky nedokážu udržať magnetizmus aj za neprítomnosti vonkajšieho poľa.
DiaMAGNETizmus
Diamagnetismus je forma magnetizmu,  ktorá je  len prejavom hmoty za prítomnosti
nejakého vonkajšieho magnetického poľa. Je to výsledok zmeny orbitálneho pohybu
elektrónov.  Vložením diamagnetické látky do vonkajšieho magnetického poľa dôjde
v látke k zoslabeniu magnetického poľa. Látka vykazujúca diamagnetické vlastnosti
sa označuje ako diamagnetikum alebo diamagnetické látka.
Pôvod magnetického poľa Zeme
AntiFEROmagnetizmus
Ak sa v materiáloch objavuje antiferomagnetizmus, spin elektrónov sa  usporiada
v    pravidelnom    vzore    so    susedným    spinom    v    protismere.    Zvyčajne
antiferomagnetická  látka  prejavuje  antiferomagnetizmus  pri  nízkych  teplotách,
a nad istou  teplotou  sa  stane  neusporiadanou; táto  teplota sa nazýva Neelova
teplota. Nad touto teplotou sa materiál správa ako paramagnetický.
Ferimagnetizmus
Vo fyzike  ferimagnetický  materiál je ten, v  ktorom  magnetický  moment  atómu
v   rôznych   podmriežkach    je   opačný   ako  v  antiferomagnetizme;  ale   proti
pôsobiace momenty sú rozdielne a spontánna magnetizácia ostáva. Toto sa stáva
keď podmriežka pozostáva  z  rozdielnych materiálov  alebo  iónov (taký ako Fe2+
a Fe3+). Ferimagnetické  materiály sú  ako  paramagnety  v tom,  že neprekážajú
žiadnemu  magnetickému  usporiadaniu  nad  Neelovou teplotou a pod ňou sú ako
feromagnety v tom, že si môžu udržať  spontánnu  magnetizáciu.  Ale existuje  aj
teplota pod Neelovou teplotou, pri  ktorej dve podmriežky majú  rovnaké  momenty
a výsledkom je čistý nulový magnetický moment, čo sa nazýva kompenzačný bod.
 
Magnetické pole – animácia
Superdiamagnetizmus
Superdiamagnetizmus (alebo dokonalý diamagnetizmus) je jav ktorý sa vyskytuje
v istých  materiáloch  v  nízkych  teplotách,  charakterizované  úplnou  absenciou
magnetickej   susceptability  a  vylúčením  vnútorného  magnetického  poľa. Je to
charakteristický   znak   supravodivosti.    Superdiamagnetizmus    bol   objavený
a  definovaný  v  roku  1933  Walterom  Meissnerom  a  Robertom  Ochsenfeldom
(Meissnerov jav).  Superdiamagnetizmus  uznaný ako supravodivosť materiálu bol
stupeň   fázy   prechodu.   Supravodivá   magnetická    levitácia   existuje   vďaka
supradiamagnetizmu ktorý odpudzuje trvalý magnet a prúd ktorý vedie pohybujúci
sa magnet.
Superparamagnetizmus
Superparamagnetizmus  je jav od ktorého  magnetické  materiály môžu prejavovať
správanie podobné paramagnetizmu dokonca aj pri teplotách nižších ako Curieova
alebo Neelova teplota.
Magnetizmus: Indukcia
Metamagnetizmus
Metamagnetizmus   je   fyzické  skupenstvo charakterizované  veľkým nárastom
magnetizácie   na    úzkom   rozsahu  aplikovaného   magnetického  poľa.   Táto
vlastnosť   v   skutočnosti   opisuje   niekoľko  zvláštnych   stavov  magnetizácie.
Neskôr sa  predpokladalo, že  podobný  jav  sa  môže  objaviť  v  paramagnetoch
na  hranici  feromagnetizmu,  ako  výsledok  prudkej  výmeny Fermovho  povrchu.
Závislý na materiály a experimentálnych podmienkach, metamagnetizmus  môže
byť  združený  s  prvého radu  fázy  prechodu,  súvislou fázou prechodu v mŕtvom
bode (obyčajnom alebo kvantovom), alebo  prekrížením  mŕtveho bodu nezahrňuje
celú fázu prechodu.
Gravitoelektromagnetizmus
Porovnanie vlastností gravitácie a elektromagnetizmu v oblasti kinetických efektov
(pohyb častíc).
Magnetizmus: Elektromagnety
Elektromagnet
Elektromagnet  je elektromechanické  zariadenie  meniace elektrickú energiu na
prácu   resp.  vyvodenie   určitej  sily. Elektromagnet   využíva  základný  princíp
elektromagnetickej indukcie – pri pohybe magnetického materiálu v cievke alebo
v   okolí   vodiča   vo   vodiči  vzniká   elektrický   prúd.   Elektromagnet   pracuje
principiálne   opačne,  čiže   pri  pretekaní  prúdu  vodičom  vzniká  v  jeho  okolí
magnetické pole, ktoré  pôsobí  na  feromagnetické  materiály silou. Táto sila  je
samozrejme úmerná prúdu tečúcemu vodičom.
Elektromagnetizmus
Elektromagnetizmus  je súbor javov, v ktorých sa  prejavuje  vzájomná  súvislosť
medzi elektrinou a magnetizmom. Týmto pojmom sa označuje aj odvetvie fyziky,
ktoré sa zaoberá týmito javmi alebo teória  elektromagnetického poľa, ktorá tieto
javy vysvetľuje.
Ewingova molekulárna teória magnetizmu
Dvojpólový magnet
Dvojpólový magnet je  elektromagnet  používaný v urýchľovačoch častíc na vytvorenie
homogénneho magnetického poľa na určitej vzdialenosti.
Štvorpólový magnet
Štvorpólový magnet  je  skupina štyroch rovnakých magnetov, ktoré navzájom zvierajú
uhol 90°.Štvorpólové magnety vytvárajú magnetické pole, ktorého veľkosť rastie rýchlo
s radiálnou vzdialenosťou od  svojej pozdĺžnej osi. Používajú sa  na zaostrovanie lúčov
častíc. Okrem permanentných je možné použiť i elektromagnety.
Vnútro Zeme
Šesťpólový magnet
Šesťpólový magnet pozostáva zo skupinyšiestich magnetov, ktoré sú rozmiestnené
okolo spoločnej osi.
Multipólový magnet
Viacpólový magnety sú magnety pozostávajúce z niekoľkých jednotlivých magnetov,
ktoré  sa  obvykle  používajú na ovládanie lúčov nabitých častíc. každý typ magnetu
slúži inému účelu.
Molekulárny magnet
Magnety založené  na  molekulách  sú  materiály,  ktoré vykazujú feromagnetizmus.
Ako vznikajú vulkány
Neodýmový magnet
Neodymové  magnety, presnejšie NdFeB, sú zmesou  neodýmu,  železa  a  bóru.
Tieto magnety ponúkajú  najlepší  pomer  v  porovnaní  výkonu  a  ceny.  Ešte  do
nedávnej doby boli  najsilnejšími  známymi  permanentnými  magnetmi  materiály
na báze samária a kobaltu. V roku 1982 však boli prekonané materiálom, ktorého
chemické  zloženie   je  Nd2Fe14B.  Tento  materiál  je  v  súčasnosti  najnovším
a najsilnejším typom magnetu s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami a vôbec
najvyššou vnútornou energiou ako je remanencia a energetická hustota.
Magnetický moment
Magnetický moment  je vektorová  fyzikálna  veličina  charakterizujúca  magnetické
vlastnosti zdrojov magnetického poľa dipólového charakteru – elementárnych častíc,
atómov, zmagnetizovaných telies, ale aj sústav vodičov tvoriacich slučku pretekaniu
elektrickým prúdom.
Magnetar
Magnetický tok
Magnetický indukčný tok alebo magnetický tok je fyzikálna veličina, ktorá sa používa
na  opis elektromagnetickej  indukcie. Vyjadruje  súhrnný  tok  magnetickej  indukcie
prechádzajúci určitou plochou.
Magnetická indukcia
Magnetická   indukcia   je  vektorová  fyzikálna  veličina,  ktorá  vyjadruje  silové  účinky
magnetického poľa na pohybujúce sa častice s nábojom alebo magnetickým dipólovým
momentom. Je to hlavná veličina slúžiaca ku kvantitatívnemu popisu magnetického poľa.
Magnetická indukcia nie je vektorom  pravým, ale tzv axiálny vektor, pretože jej smer sa
nemení   pri  priestorovej   inverzii   súradníc.  Hodnota   vektora  magnetickej   indukcie
všeobecne závisí  na polohe v priestore, takže tvoria vektorové pole.
Elektromagnetické spektrum
Intenzita magnetického poľa
Intenzita magnetického poľa je vektorová veličina popisujúca mieru silových účinkov
magnetického  poľa.  Na  rozdiel od magnetickej indukcie nezahŕňa vplyv viazaných
magnetizačných  prúdov prostredia,  ale  iba „vonkajších“ zdrojov poľa, teda voľných
elektrických prúdov.
Magnetizácia
Magnetizácia je vektorová fyzikálna veličina,  charakterizujúca magnetické vlastnosti
látkového  prostredia, vystaveného vonkajšiemu  magnetickému  poľu. Magnetizácia
predstavuje objemovú hustotu magnetického dipólového momentu v prostredí.
Zemský magnetizmus – magnetické pole Zeme
Magnetický dipól
Magnetický dipól je  predmet, ktorý  okolo  seba vytvára magnetické pole podobné
poli elektrického dipólu. Ako dipól môžeme chápať bežný permanentný magnet so
severným a južným pólom, odtiaľ  názov  dipól.  Dipólový  charakter  má  tiež  pole
vodivej  slučky,  ktorou  preteká  elektrický  prúd  a (s obmedzenou presnosťou) aj
magnetické pole Zeme a niektorých ďalších planét.
Magnetický monopól
Magnetický monopól je hypotetická  elementárna  častica, ktorá nesie magnetický
náboj.
Vulkány
Magnetické pole Zeme
Magnetické  pole  Zeme  alebo  geomagnetické  pole  je  indukované  magnetické  pole
v určitom priestore   okolo   Zeme,   v   ktorom   pôsobí   magnetická   sila  generovaná
geodynamem vnútri Zeme.  Magnetické  pole  Zeme siaha až stotisíc kilometrov ďaleko
od planéty. Na privrátenej strane k  Slnku je  ale vplyvom slnečného vetra stlačené a na
odvrátenej pre zmenu pretiahnuté. Ide  o  dôležitý  jav  pre  ochranu  biosféry respektíve
pozemského života na povrchu.
Severný magnetický pól
Severný  magnetický pól  je  miesto na Zemi,z ktorého indukčné čiary geomagnetického
poľa smerujú zvislo nahor.
Južný magnetický pól
Južný  magnetický  pól  je  pohybujúce sa  miesto na Zemi, do  ktorého  indukčné  čiary
geomagnetického poľa smerujú vertikálne (vzhľadom k zemskému povrchu).
Premagnetovanie šírené sa morským dnom
Magnetosféra
Magnetosféra je označenie pre oblasť okolo kozmického telesa (ako hviezda, planéta atď)
v  ktorom  sú  sledované  magnetické sily väčšie ako v jeho okolí.Vesmírne telesá sa dajú
rozdeliť   na  dve  veľké  skupiny,  jedna  má  vlastný  magnetizmus  a  druhá  indukovaný
magnetizmus.
Magnetar
Magnetar je neutrónová  hviezda,  ktorej  hlavným  prejavom je extrémne silné magnetické
pole. Rozpad nestabilnej  kôry magnetaru doprevádza  mohutné vysokoenergetické výboje,
najmä röntgenových lúčov a gama žiarenia.
Zdroj obrázku

Psychonautika

Zdroj obrázku:
Autor:
ESO / L. Calçada
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.