PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: MIKULÁŠ Kopernik
Mikuláš Kopernik
Mikuláš Kopernik alebo Koppernigk alebo Coppernicus (* 19. február 1473, Toruň – † 24. máj 1543, Frombork, Poľsko) bol poľský astronóm, filozof, humanista, kanonik v katolíckej cirkvi a ekonóm; významný predstaviteľ renesančnej filozofie; nahradil geocentrický obraz sveta heliocentrickým. Kopernikovo učenie obsahovalo kinematickú schému slnečnej sústavy, ktorá sa stala začiatkom vývinu nebeskej mechaniky a umožnila aplikovať pojmy zemskej mechaniky na kozmos. V Kopernikovom učení sa začalo zbližovanie astronómie so zemskou mechanikou.
OBRÁZKY
Kopernikovo učenie obsahovalo kinematickú schému slnečnej sústavy, ktorá sa stala začiatkom vývinu nebeskej mechaniky a umožnila aplikovať pojmy zemskej mechaniky na kozmos. V Kopernikovom učení sa začalo zbližovanie astronómie so zemskou mechanikou.
Slnečná sústaVA
Slnečná sústava je planetárna sústava hviezdy Slnko, do ktorej patrí aj Zem. Skladá sa zo Slnka a všetkých telies, ktoré obiehajú okolo neho; (planét, trpasličích planét, planétok, komét, mesiacov, meteoroidov, medziplanetárneho plynu a prachu)
OBRÁZKY
Mikuláš Kopernik bol veľmi dobrý pozorovateľ oblohy, dokázal z faktov dedukovať správne závery. Všimol si, že vnútorné planéty sa na oblohe ukazujú len na rannej a večernej oblohe, vonkajšie planéty sú viditeľné aj cez hlbokú noc. Z tohto pozorovania usúdil poznatok, že centrom slnečnej sústavy nie je Zem, ako si v tej dobe mysleli všetci učenci, ale Slnko, okolo ktorého sa pohybujú planéty po kruhových dráhach. Tomuto systému hovoríme heliocentrizmus. Svoje poznanie stihol detailne rozpracovať vo svojej najznámejšej knihe De revolutionibus orbium coelestium, v ktorej dôkladne spochybnil geocentrizmus. Kniha vyšla v roku jeho úmrtia.
Vnútorné planéty
Planéty, ktorých obežné dráhy ležia vo vnútri obežnej dráhy Zeme, tzn. Merkúr a Venuša.
Vonkajšie planéty
Planéty, ktorých obežné dráhy majú väčší polomer, ako je polomer obežnej dráhy Zeme (Mars, Jupiter, Saturn, Urán,
Neptún)
Zem
Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy. Je to zároveň jediná planéta, na ktorej je podľa  súčasných vedeckých
poznatkov  voda  v  kvapalnom  skupenstve  a  život.  Zem  je  predmetom skúmania napríklad kozmogónie, geológie,
paleontológie či geografie.
OBRÁZKY
SlnKO
Slnko je hviezda našej planetárnej sústavy. Planéta Zem obieha okolo Slnka. Je to naša najbližšia hviezda a zároveň
najjasnejšia  hviezda  na  oblohe.  Gravitačné  pôsobenie  Slnka  udržiava  na  obežných  dráhach okolo Slnka všetky
objekty slnečnej sústavy. Jeho energia je nevyhnutná pre život na Zemi.
OBRÁZKY
Mikuláš Kopernik
PlanéTA
Planéta alebo obežnica je približne guľaté teleso značného objemu, ktorého hmotnosť je menšia ako
80 MJ (hmotností Jupitera). Obieha na obežnej dráhe  okolo  hviezdy,  ale  zároveň  neobieha  okolo
iného telesa. Vyčistilo okolie  svojej  dráhy  od   ďalších  telies.  Produkuje  veľmi  málo alebo žiadnu
energiu prostredníctvom jadrovej reakcie.  Nevyžaruje vlastné svetlo a svieti iba  odrazeným  svetlom
hviezdy.
OBRÁZKY
Geocentrizmus
Geocentrizmus je názor alebo tvrdenie, že Zem je stredom vesmíru. Doslovne znamená majúci Zem
vo  svojom  strede.  Je protikladom heliocentrizmu. Teória  geocentrizmu mala  svojho  času  hlboké
filozofické  a   teologické  dôsledky.  Z   výsadného   postavenia   Zeme  sa  odvodzovalo aj výsadné
postavenie  človeka. Zástancom  geocentrizmu bol Aristoteles,  dôkladne  a  logicky  ho  prepracoval
a geometricky zdôvodnil Ptolemaios v knihe Almagest.
OBRÁZKY
V roku 1507 Mikuláš Kopernik spracoval komentár k teórii pohybu nebeských telies, prvý
náčrt heliocentrickej teórie a rozšíril ho v početných listoch.
HELIOcentrizmus
V  astronómii  je  heliocentrizmus  teória tvrdiaca, že Slnko je stredom vesmíru a  slnečnej  sústavy.
Slovo  je  odvodené z gréckeho (ἥλιος Hélios = „Slnko“  a κέντρον kentron = „stred“). Historicky je
heliocentrizmus  protikladom  geocentrizmu  a  v  súčasnej dobe  modernému  geocentrizmu,  ktoré
kladú ako centrum Zem. (Rozdiel medzi slnečnou sústavou a vesmírom v predmodernej  dobe  síce
nebol jasný, ale bol extrémne dôležitý  vzhľadom  k  sporu  medzi  kozmológiou  a  náboženstvom.)
V 16. a 17. storočí, keď  Kopernik, Galileo a Kepler oživili a  bránili  túto  teóriu,  stala  sa  stredom
hlavného sporu. V ňom cirkev zastávala  stanovisko,  že  Zem  je  stredom  vesmíru, takže títo traja
astronómovia mali byť ipso facto obvinení z odmietania Božej prozreteľnosti.
OBRÁZKY
Mikuláš Kopernik
Najslávnejším Kopernikovým dielom je dielo Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus
orbium  coelestium, libri VI (Mikuláša  Koperníka  Toruňského  O  obehoch  nebeských  sfér,
6 kníh), na ktorom pracoval hlavne v rokoch 1507 – 1515. K vydaniu diela, ktoré dopisoval ku
koncu    svojho   života,   ho   prinútil    profesor    matematiky  na  luteránskej  univerzite vo
Wittenbergu  Georg  Joachim  von  Lauchen, zvaný  Rhaeticus,  ktorý  strávil  s  Koperníkom
niekoľko  rokov  vo  Fromburku  a  ktorý sa tiež najviac zaslúžil o  to,  že  dielo  v  roku  1543
v Norimbergu skutočne vyšlo.
De revolutionibus orbium coelestiUM
De revolutionibus orbium coelestium (O obehoch sfér nebeských) je vplyvné dielo heliocentrickej teórie
renesančného astronóma Mikuláš Kopernika (1473 – 1543).
OBRÁZKY
Prvá kniha  diela  obsahuje  filozofické  úvahy,  ktoré  zdôvodňujú  správnosť  heliocentrickej
sústavy  a  existenciu pohybov Zeme. Kopernik  nadväzuje na  Euklida a Ptolemaia a  uvádza
matematické poznatky potrebné na riešenie všetkých úloh sférickej trigonometrie.
Kniha druhá uvádza čitateľa do geometrických problémov pri určovaní sklonu roviny ekliptiky
a roviny svetového rovníka. Vysvetľuje sa určovanie  súradníc  hviezd  a  okamihov  východu
a západu nebeských telies. Teoretické výklady a výpočty sú  doplnené  12  stránkami  tabuliek
a návodom na použitie. Je pripojený aj rozsiahly katalóg súhvezdia a hviezd.
Tretia kniha pojednáva o precesii jarného bodu a o pohyboch Zeme – o  jej  rotácii  (otáčanie)
okolo vlastnej osi a o revolúcii (ročnom obehu Zeme okolo Slnka). Kniha  je  opäť  doplnená
tabuľkami.
Štvrtá kniha je venovaná pohybom Mesiaca, výpočtu vzdialeností Mesiaca od Zeme a Zeme od
Slnka a výpočtu vzájomného pomeru veľkostí Slnka,Zeme a Mesiaca.Záver knihy tvorí postupy
výpočtov paraláx Slnka  a  Mesiaca,  je  pripojených  niekoľko  kapitol  o konjunkcii  a opozícii
nebeských telies a o zatmení Slnka a Mesiaca.
Piata  kniha  pojednáva  o pohyboch piatich planét (Saturn,  Jupiter,  Mars,  Venuša  a  Merkúr).
V úvodnej kapitole je zavedený pojem hviezdneho času.Nasledujúce kapitoly obsahujú výpočty
polôh  jednotlivých  planét  a  vysvetlení  príčin   priamych   a   spätných  pohybov  z  hľadiska
heliocentrickej sústavy.
Kniha šiesta je zameraná skôr teoreticky a pojednáva o tzv. pohybe planét v šírke  meranej  na
obidve strany od ekliptiky. Nebola však dokončená a ani poznatky v nej uvedené  sa v  ďalšom
rozvoji astronómie príliš neuplatnili.
Mikuláš Kopernik
Mikuláš Kopernik – webové stránKY
Kopernikovo vedecké Centrum vo Varšave
Kopernikovo vedecké Centrum vo Varšave
OBRÁZKY
Múzeum Mikuláša Koperníka vo Fromborku
Múzeum a dom Mikuláša Koperníka vo Fromborku
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník – Vedou k dokonalosti
Kopernik Mikuláš
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Kopernik zastavil Slnko a pohol Zemou
Mikuláš Kopernik – heliocentrický model
Mikuláš Koperník
Zopár faktov k prípadu Kopernik
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník
Mikuláš Koperník vynálezy
Koperník, Kepler a Galileo
Kopernikovo múzeum Varšava
Vide
https://www.youtube.com/watch?v=Qblu8IQ1bbQ
https://www.youtube.com/watch?v=y-X3kF4Rp1w
https://www.youtube.com/watch?v=wl_zp1Sr0pk
https://www.youtube.com/watch?v=XJt_GVjyBs4
https://www.youtube.com/watch?v=fYkJwKMRJyc
https://www.youtube.com/watch?v=q1JBJqWzzdc
https://www.youtube.com/watch?v=cNGlHzS1s70
https://www.youtube.com/watch?v=Rf5KsnYIR70
https://www.youtube.com/watch?v=mMdqVCZqKOk
https://www.youtube.com/watch?v=390xuAtpZNc
https://www.youtube.com/watch?v=TWtJmsidEUk
https://www.youtube.com/watch?v=GeiwgDeBisI
https://www.youtube.com/watch?v=H7906NZLlx4
https://www.youtube.com/watch?v=zHUWP9zu4W8&index=8&list=PLwx5lpPbLRHY3GB0KsIy_adaBpY1pEZcI
https://www.youtube.com/watch?v=wl_zp1Sr0pk&list=PLwx5lpPbLRHY3GB0KsIy_adaBpY1pEZcI

 


 

Zdroj obrázku:
Zdroj textov:
Wikipédia

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.