PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Téma: Galaxia MLIEČNA CESTA
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Je to špirálová galaxia s priečkou, ktorá je časťou miestnej skupiny galaxií. Patrí medzi miliardy galaxií v našom pozorovateľnom vesmíre.
ŠPIRÁLOVÁ GALAXIA S PRIEČKOU
Špirálová galaxia s priečkou je špirálová galaxia, ktorej špirálové ramená vychádzajú nie z jadra galaxie, ale až z koncov tzv. priečky, v ktorej strede je jadro galaxie. Galaktická priečka je pritom približne obdĺžnikovité pásmo jasných hviezd. Z priečky vzchádza jedno alebo viacero ramien. Špirálové galaxie s priečkou patria do jednej zo štyroch tried Hubblovej klasifikácie galaxií.
Jadro Galaxie
Jadro Galaxie alebo jadro Mliečnej cesty alebo galaktické jadro je oblasť okolo ťažiska Mliečnej cesty. Všetky objekty patriace do Mliečnej cesty obiehajú okolo jej jadra. V samotnom strede jadra sa pravdepodobne nachádza supermasívna čierna diera Sagittarius A*. Veľkosť oblasti považovanej za jadro nie je v rôznych publikáciách jednotná. V najužšom zmysle sa za jadro považuje oblasť s priemerom zhruba 5 až 10 svetelných rokov, v širšom zmysle guľová oblasť s polomerom až 500 svetelných rokov. V najširšom zmysle ide o celú stredovú vydutinu s rozmermi 2 500 krát 1600 parsekov, ktorá obsahuje asi 30 miliónov hviezd.
Sagittarius A
Sagittarius A (skratka Sgr A) je komplex rádioemitujúcích zdrojov v strede našej galaxie Mliečnej dráhy. Na oblohe sa Sgr A nachádza v Súhvezdí Strelca, nie je však pozorovateľný klasickými optickými ďalekohľadmi, pretože sa medzi Zemou a Sgr A nachádzajú husté mračná „vesmírneho prachu“, ktoré znemožňujú prienik viditeľného svetla. Je teda nutné ho pozorovať pomocou rádioteleskopov.
Sagittarius A *
Sagittarius A* (nazývaný tiež „A-star“, skratka Sgr A*) je veľmi veľký, silne
žiariaci  a  kompaktný zdroj  rádiového  žiarenia  nachádzajúci  sa v strede
našej galaxie.Pravdepodobne ide o supermasívnu čiernu dieru.Je súčasťou
väčšieho zoskupenia podobných telies, ktoré nesie názov Sagittarius A.
Galaxie
(video je v češtine, odporúčam pozrieť)
Supermasívna čierna diera
Supermasívna čierna diera je čierna diera,  ktorej  hmotnosť  je v rozmedzí
miliónov alebo miliárd hmotností Slnka. Predpokladá sa, že Mliečna cesta
má   v   galaktickom   strede   jednu   takúto   supermasívnu  čiernu  dieru
Sagittarius A. Supermasívna čierna diera má niektoré zaujímavé vlastnosti,
ktorými sa líši od svojej menej hmotnej sesternice.
Rameno Pravítka
Rameno Pravítka je jedno zo špirálových ramien  vychádzajúcich  z  jadra
Galaxie. Jeho polomer je približne 15,5 ± 2,8 kpc a leží vo  vnútri  ramena
Perzea, cez ktoré prechádza obežná dráha nášho Slnka. Je pomenované
po súhvezdí Pravítko.
Mliečna dráha – 3D projekcia
Rameno Orióna
Rameno  Orióna je malé špirálové rameno Galaxie, v ktorom sa nachádza
slnečná sústava. Patrí do neho komplex mladých hviezd v súhvezdí Orión,
podľa ktorého dostalo pomenovanie. Slnečná sústava je situovaná na jeho
vnútornom  (k jadru Galaxie bližšom)  okraji. Má  šírku  približne  3 500 ly
a dĺžku 10 000 ly.
Rameno Perzea
Rameno Perzea je  jedno z hlavných ramien našej Galaxie. Naše Galaxia
je špirálová  galaxia s priečkou  so  štyrmi hlavnými  a  minimálne  dvoma
vedľajšími  ramenami. Rameno  Perzea   s  polomerom  10 700  parsekov
sa nachádza  medzi  ramenami  Pravítka a Strelca. Je pomenované podľa
jeho blízkosti k súhvezdiu Perzeus.
Simulácia vzniku galaxie Mliečna cesta
Rameno Štítu-Južného kríža
Rameno  Štítu-Južného  kríža je druhé hlavné  špirálové  rameno  Galaxie.
Nachádza sa medzi ramenami Strelca a Pravítka. Oblasť  kde sa rameno
Štít-Južný kríž  stretáva s jadrom galaxie je oblasť tvorenia nových hviezd.
Rameno Strelca
Rameno Strelca je menším špirálovým ramenom našej Galaxie Mliečnej
cesty.
Zoznam satelitných galaxií Mliečnej cesty
Sprievodca našou gaLAXiou
Miestna skupina galaxií
Miestna superkopa galaxií
Galaxia – Mliečna cesta
GALaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta
Základná mapa Mliečnej cesty
3 D mapa Mliečnej cesty
Galaxia Mliečna cesta v  elektromagnetických
spektrách
Narazila před 10 miliardami let do Mléčné dráhy Galaxie
v Andromedě?
Simulácia kolízie galaxií Andromeda s Mliečnou cestou
Mléčná dráha – galaktický kaNIBal
Galaktičtí archeologové odhalili původ starých
hvězd Mléčné dráhy
Mléčná dráha vibruje
Mléčná dráha se naplno srazí s Galaxií v Andromedě
NAŠa galaxia Mliečna cesta
Hvězdný proud Vodnáře mladou svačinkou Mléčné
dráhy
Měnící se tvář naší galaxie
Nenápadní cizinci v Mléčné dráze
Nové analýzy pozorovaní obrali Galaxiu o dve
hlavné špirálové ramená
Galaxia Mliečna cesta
Noví společníci Mléčné dráhy
Nový pohled na černou díru ve středu Galaxie
„Střelená“ hvězda vystopována do středu Mléčné
dráhy
Gigantické bubliny gama záření v Mléčné dráze
Supermasívna čierna diera v centre našej galaxie
Naše Galaxie „snědla“ svého souseda
Mléčná dráha se naplno srazí s Galaxií v Andromedě
Mléčné dráze hrozí srážka s mezihvězdným oblakem
plynu
Hvězdný proud Vodnáře mladou svačinkou Mléčné
dráhy
Překrásné panorama Mléčné dráhy ve vysokém
rozlišení
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia Mliečna cesta
Galaxia
Prekliknite sa ďalej na stránku 2
(tam si nájdete astrofyziku galaxie Mliečnej cesty)
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Autor:
derivative work: Cmglee (talk)
Zdroj textov: Wikipédia

Stránky: 1 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.