PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


TÉMA: ELEKTRÓNOVÁ paramagnetická rezonancia

Elektrónová paramagnetická rezonanCIA
Elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR) alebo elektrónová spinová rezonancia (ESR) je spektroskopická metóda pre štúdium materiálov s nepárovými elektrónmi. Základný koncept elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) je analogický s nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR), ale nachádzajú sa tam elektrónové spiny, ktoré sú vyvolané miesto spinu atómových jadier. Elektrónová paramagnetická spektroskopia je obzvlášť užitočná pre štúdium kovových komplexov alebo organické radikály.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenspinresona…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_paramagneti…translate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_paramagneti…

 

Nukleárna magnetická rezonancia
Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) je fyzikálny jav, v ktorom jadrá v magnetickom poli absorbujú a opätovne vyžarujú elektromagnetické žiarenie. Táto energia má špecifickú rezonančnú frekvenciu, ktorá závisí od sily magnetického poľa a od magnetických vlastností izotopu atómov; v praktických aplikáciách je frekvencia podobná televíznym vysielaniam VHF a UHF (60-1000 MHz). NMR umožňuje pozorovanie špecifických kvantových mechanických magnetických vlastností atómového jadra. Mnoho vedeckých techník využíva NMR javy na štúdium molekulovej fyziky, kryštálov a nekryštalických materiálov pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie. NMR sa tiež rutinne používa v pokročilých lekárskych zobrazovacích technikách, ako je napríklad zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI).
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspinresonanztranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…translate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_magnetic_res…

 

PARamagnetizmus
Paramagnetizmus je forma magnetizmu, pri ktorej sú určité materiály slabo priťahované externe aplikovaným magnetickým poľom a vytvárajú vnútorné indukované magnetické polia v smere aplikovaného magnetického poľa. Na rozdiel od tohto správania sa diamagnetické materiály odpudzujú magnetickými poľami a vytvárajú indukované magnetické polia v opačnom smere ako magnetické pole. Paramagnetické materiály zahŕňajú väčšinu chemických prvkov a niektorých zlúčenín; majú relatívnu magnetickú permeabilitu o niečo väčšiu ako 1 (t.j. malú pozitívnu magnetickú citlivosť) a preto sú priťahované k magnetickým polia. Magnetický moment indukovaný aplikovaným poľom je lineárny v intenzite poľa a skôr slabý. Zvyčajne vyžaduje citlivú analytickú rovnováhu na zistenie účinku a moderné merania na paramagnetických materiáloch sa často vykonávajú pomocou magnetometra SQUID.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Paramagnetizmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismustranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismtranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism#/media…

 

Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia

 

 

Paramagnetická rezonancia s pulznými elektrónMI
Paramagnetická rezonancia (EPR) s impulznou elektrónovou technológiou je paramagnetická elektrónová rezonancia, ktorá zahŕňa zarovnanie vektora čistej magnetizácie elektrónových spinov do konštantného magnetického poľa. Toto vyrovnanie je narušené použitím krátkeho oscilujúceho poľa, zvyčajne mikrovlnného pulzu. Dá sa potom merať emitovaný mikrovlnný signál, ktorý vzniká magnetizáciou vzorky. Fouriérova transformácia mikrovlnného signálu poskytuje EPR spektrum vo frekvenčnej doméne. S rozsiahlou paletou pulzových sekvencií je možné získať rozsiahle znalosti o štrukturálnych a dynamických vlastnostiach paramagnetických zlúčenín. Techniky pulzného EPR, ako je modulácia obálok s elektrónovou spinovou echou (ESEEM) alebo pulzná elektronová nukleárna dvojitá rezonancia (ENDOR), môžu odhaliť interakcie elektrónového odstreďovania s jeho okolitými jadrami.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_electron_para…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_electron_para…

 

Magnetický moment
Magnetický moment je vektorová fyzikálna veličina charakterizujúca magnetické vlastnosti zdrojov magnetického poľa dipólového charakteru – elementárnych častíc, atómov, zmagnetovaných telies, ale aj sústav vodičov tvoriacich slučku pretekajúcu elektrickým prúdom.Veľkosť magnetického momentu sa rovná podielu maximálneho momentu dvojice síl (krútiaceho momentu) pôsobiaceho v homogénnom magnetickom poli na objekt s magnetickým momentom a magnetickej indukcie alebo intenzity tohto poľa. Podľa toho sa rozlišujú aj dve podobné veličiny charakterizujúce magnetický moment – magnetický plošný (Ampérov) moment a magnetický dipólový (Coulombov) moment.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%BD_mome…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%BD_mome…
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetisches_Dipolmo…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_momenttranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_moment#/med…

 

KVAntové číslo
Kvantové čísla sú čísla, ktorými sa v kvantovej mechanike opisujú vlastnosti určitých častíc v systéme; každé číslo zodpovedá jednej zachovávanej veličine. Najčastejším použitím kvantových čísel je opis elektrónov a ich orbitálov v atómovom obale, napríklad v chémii. Kvantové číslo je charakteristikou kvantového stavu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A9_%C4%8D…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A9_%C4%8D…
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantenzahltranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_numbertranslate

 

Zeemanov jav
Zeemanov jav je v atómovej fyzike jav, pri ktorom dochádza k rozdeleniu spektrálnej čiary na niekoľko komponentov v prítomnosti statického magnetického poľa. Jav je analogický Starkovmu javu pri ktorom dochádza k rozdeleniu spektrálnych čiar v prítomnosti elektrického poľa. Jav bol objavený holandským fyzikom Pieterom Zeemanom, ktorý za tento objav získal v roku 1902 Nobelovu cenu za fyziku.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zeemanov_jav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeeman%C5%AFv_jev
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeeman-Effekttranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effecttranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effect#/media…

 

Elektrónová spinová rezonancia

 

 

Maxwellovo-Boltzmanovo rozdelenIE
Maxwellovo-Boltzmanovo rozdelenie alebo Maxwellova-Boltzmanova štatistika popisuje vlastnosti sústavy s podobnými vlastnosťami, ako má ideálny plyn. Z makroskopického hľadiska je stav plynu charakterizovaný stavovými veličinami tlak, objem a teplota, ktoré navzájom súvisia podľa stavovej rovnice.Z mikroskopického hľadiska je stav sústavy popísaný troma súradnicami polohy a troma súradnicami rýchlosti každej molekuly. Sústava s N molekulami je potom popísaná 3N súradnicami polohy a 3N súradnicami rýchlosti. Takto určený stav sa nazýva mikrostav. Mikrostav však nemôžeme bezprostredne pozorovať. Termodynamický stav sústavy určený veličinami tlak, objem a teplota nazývame makrostav. Každý makrostav možno realizovať rôznymi mikrostavmi. Počet mikrostavov, ktorými môže byť realizovaný makrostav je termodynamická pravdepodobnosť takéhoto stavu. Napríklad stav s rovnomerným rozdelením molekúl v celom objeme nádoby je najpravdepodobnejším rozdelením a zodpovedá mu najväčší počet mikrostavov.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maxwellovo-Boltzmano…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxwellovo%E2%80%93B…
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Boltzmann-Ve…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%E2%80%93Bolt… translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%E2%80%93Bolt…

 

Boltzmannova konštanta
Boltzmannova konštanta vyjadruje vzťah medzi teplotou a energiou plynu. Vyjadruje množstvo energie potrebnej na zahriatie jednej častice ideálneho plynu o jeden kelvin. Boltzmannova konštanta tiež úzko súvisí s entropiou, pretože rovnako ako u entropia ide o množstvo energie na určitú teplotu. Bola pomenovaná po rakúskom fyzikovi Ludwigovi Boltzmannovi, ktorý sa významne podieľal na rozvoji štatistické fyziky, kde táto konštanta hrá kľúčovú úlohu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Boltzmannova_kon%C5%…
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boltzmannova_konstan…
https://de.wikipedia.org/wiki/Boltzmann-Konstantetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_constanttranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_constant#/…

 

KLYstron
Klystrón je špeciálna elektrónka pracujúca vo frekvenčnom pásme 0,5 – 50 GHz. Bola využívaná ako zosilňovač mikrovlnných a rádiových frekvencií alebo generátor mikrovĺn (rádovo cm). Energiu získavajú vlny zo zväzku elektrónov emitovaných z teplej katódy. Skladá sa z 3 základných častí: shlukovača elektrónov, shlukovacieho priestoru a zachytávača. Zariadenie vynašli bratia Russell a Sigurd Varian v roku 1937.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klystron
https://de.wikipedia.org/wiki/Klystrontranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Klystrontranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Klystron#/media/File…

 

Gunnova dióda
Gunnova dióda je druh diódy, ktorý sa využíva vo vysokofrekvenčnej elektronike. Pozostáva iba z dotovaných polovodičov typu N, čo je celkom nezvyčajné, keďže väčšina polovodičových diód sa skladá z polovodičov typu N aj P. Gunnova dióda pozostáva z troch oblastí, dve z nich sú ťažko dotované polovodiče typu N na oboch svorkách, tretia oblasť predstavuje tenkú vrstvu ľahšie dotovanej vrstvy nachádzajúca sa medzi dvoma viac dotovanými polovodičmi. Keď privedieme na diódu napätie, elektrický gradient bude vyšší v strednej tenkej vrstve. Samotné vedenie bude prebiehať tak ako v každom inom vodivom materiáli s prúdom, ktorý je úmerný použitému napätiu. Napokon, pri vyššej hodnote poľa, sa vodivé vlastnosti strednej vrstvy zmenia. Postupne dôjde k zvyšovaniu jej odporu a znižovaniu elektrického gradientu v strednej vrstve, čím sa zabráni ďalšiemu vedeniu a hodnota prúdu začne klesať. V praxi to znamená, že Gunnova dióda má oblasť záporného diferenciálneho odporu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gunnova_di%C3%B3da
https://de.wikipedia.org/wiki/Gunndiodetranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunn_diodetranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunn_diode#/media/Fi…

 

Zeemanov jav

 

 

CirkulátOR
Cirkulátor je pasívny nerecipročný troj alebo štvorportový prístroj, v ktorom je mikrovlnný alebo rádiofrekvenčný signál vstupujúci do ľubovoľného portu prenášaný do nasledujúceho otvoru (iba). Port v tomto kontexte je bod, v ktorom sa k zariadeniu pripája externý vlnovod alebo prenosová linka (ako je mikropásková linka alebo koaxiálny kábel).
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulatortranslate
OBRÁzky
https://en.wikipedia.org/wiki/Circulator#/media/Fi…

 

Hallov senzor
Hallova sonda, Hallov článok alebo Hallov senzor je elektronická súčiastka, ktorej činnosť je založená na technickom využití tzv. Halloho javu. Používa sa pre meranie a automatickú reguláciu magnetických polí, meranie veľkých jednosmerných prúdov (0,5 až 10 kA), ovládanie veľkých elektromotorov , multiplikátor, meranie súčinu veličín, ktoré je možné previesť na súčin BI (napr. okamžitý výkon), bezkontaktné tlačidlá, mechanické snímače (poloha, otáčky, zrýchlenie) apod.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hallova_sonda
https://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensortranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensortranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor#/…

 

HYPerjemná štruktúra
V atómovej fyzike sa hyperjemná štruktúra odvoláva na malé posuny a rozdelenia v energetických hladinách atómov, molekúl a iónov v dôsledku interakcie medzi stavom jadra a stavom elektrónových mračien. Štruktúra hyperpermu kontrastuje s jemnou štruktúrou, ktorá vyplýva z interakcie medzi magnetickými momentmi spojenými s elektrónovým spinom a orbitálnym momentom elektrónov. Hyperjemná štruktúra, s energetickými posunmi typicky s veľkosťou menšou ako veľkosť jemného štrukturálneho posunu, je výsledkom interakcií jadra (alebo jadier, v molekulách) s vnútorne generovanými elektrickými a magnetickými poľami.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperfeinstrukturtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperfine_structuretranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperfine_structure#…

 

Anizotropia
Anizotropia je vo fyzike jav, spočívajúci v tom, že fyzikálne vlastnosti látky sa menia podľa smeru, v ktorom tieto vlastnosti meriame. Opakom je izotropia. Analogicky sa pojem používa aj pre vlastnosti v matematike (matematické atribúty), v sociológii a podobne. Ako s odborným pojmom sa s ním môžeme stretnúť v oblasti počítačovej grafiky (anizotropné filtrovanie).Látka ako taká je na atomárnej úrovni anizotropná. Pri trochu „makroskopickejšom“ pohľade však mnohé látky možno považovať za (kvázi-)izotropné.Typickým príkladom tzv. anizotropných látok sú kryštály s nízkou symetriou, ktoré sú ohľadom všetkých vlastností (eleasticita, štiepateľnosť, tvrdosť, tepelná vodivosť, šírenie svetla, elektrické, magnetické a optické veličiny) anizotropné. Kryštály vyššej symetrie sú naopak ohľadom niektorých vlastností anizotropné, ohľadom iných izotropné.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anizotropia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anizotropie
https://de.wikipedia.org/wiki/Anisotropietranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Anisotropytranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Anisotropy#/media/Fi…

 

Boltzmannova konštanta

 

 

Kryštalická štruktúRA
Kryštalickou štruktúrou čiže štruktúrou kryštálu rozumieme konkrétny spôsob rozmiestnenia základných stavebných častíc v kryštáli (atómov, iónov alebo molekúl). Uspoiadanie atómov v kryštáli má potom za následok špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti minerálov ako napríklad vodivosť, tvrdosť či hustotu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalick%C3%A1_str…
https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallstrukturtranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_structuretranslate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_structure#/m…

 

Spinové echo
Spinové echo je, v magnetickej rezonancii, pulzná sekvencia tvorená dvoma rádiofrekvenčnými pulzami s fázou 90 ° a 180 °. Účelom tejto sekvencie je refokusacia spinovej magnetizácie. Túto sekvenciu využíva ako NMR spektroskopie, tak i MRI. Po prvom excitačnom pulze dochádza k postupnému zániku NMR signálu, ktorý je spôsobený ako relaxáciou spinového systému, tak i nehomogenitou vzorky, ktorá spôsobuje, že rôzne spiny precesujúce rôznou rýchlosťou. Prvý dej, relaxácia, spôsobuje nevratnú stratu magnetizácie. Naproti tomu, rozfázovanie spinov možno odstrániť pomocou 180 ° inverzného pulzu, ktorý invertuje vektory magnetizácie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spinov%C3%A9_echo
https://de.wikipedia.org/wiki/Spin-Echotranslate
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_echotranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_echo#/media/Fil…

 

ELEktrónová dvojitá nukleárna rezonancia
Elektrónová dvojitá nukleárna rezonancia (ENDOR) je technológiou magnetickej rezonancie na objasnenie molekulárnej a elektronickej štruktúry paramagnetických druhov. Táto technika bola najskôr zavedená na vyriešenie interakcií v spektrách elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR). V súčasnosti sa používa v rôznych spôsoboch, najmä v oblasti biofyziky a heterogénnej katalýzy.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektron-Kern-Doppel…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_nuclear_dou…translate

 

Elektrický dipólový moment
Elektrický dipólový moment je mierou oddelenia pozitívnych a záporných elektrických nábojov v systéme, t.j meradle celkovej polarity systému. Sila elektrického poľa dipólu je úmerná veľkosti dipólového momentu. Jednotky SI pre elektrický dipól moment sú coulomb-meter (C · m); najbežnejšou jednotkou je však debye (D).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dip%C3%B3lov%C3%BD_m…
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Dipolmo…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_dipole_mome… translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_dipole_mome…

 

Klystron

 

 

Ferromagnetická rezonancIA
Ferromagnetická rezonancia alebo FMR je spektroskopická technika na skúmanie magnetizácie feromagnetických materiálov. Je to štandardný nástroj na snímanie spinových vĺn a dynamiku odstreďovania. FMR je veľmi podobný elektrónovej paramagnetickej rezonancii (EPR) a tiež trochu podobný nukleárnej magnetickej rezonancii (NMR) s tým rozdielom, že FMR sonduje magnetizáciu vzorky vyplývajúcu z magnetických momentov dipolárne viazaných, ale nepálených elektrónov, zatiaľ čo NMR sondy magnetické moment atómových jadier, ktoré sú skrínované atómovými alebo molekulárnymi orbitalmi obklopujúcimi takéto jadrá nenulového jadrového odstreďovania.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetische_Res…translate
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetic_resona…translate

 

Dynamická nukleárna polarizácia
Dynamická nukleárna polarizácia (DNP) je výsledkom prenosu spinovej polarizácie z elektrónov na jadrá, čím sa vyrovnávajú jadrové otáčania do takej miery, že sa točia elektróny. Všimnite si, že zarovnanie elektronových spinov pri danom magnetickom poli a teplote je opísané Boltzmannovou distribúciou pod tepelnou rovnováhou. Je tiež možné, že tieto elektróny sú zosúladené s vyššou mierou poradia inými prípravkami elektrónového spinového poradia, ako sú: chemické reakcie (vedúce k DNP indukovanému chemikáliami, CIDNP), optické čerpanie a vstrekovanie. DNP sa považuje za jednu z niekoľkých techník hyperpolarizácie. DNP môže byť tiež indukovaný pomocou nepárových elektrónov, ktoré sa produkujú poškodením žiarením v pevných látkach
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_nuclear_pola…translate

 

SPInový označovač
Spinový označovač (SL) je organická molekula, ktorá má nepárový elektrón, zvyčajne na dusíkovom atóme a schopnosť viazať sa na inú molekulu. Spinovacie štítky sa bežne používajú ako nástroje na snímanie proteínov alebo biologickej membránovej lokálnej dynamiky pomocou elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie. Technológia miestne riadeného spinového označovania (SDSL) umožňuje sledovať špecifickú oblasť v rámci proteínu. Pri vyšetreniach štruktúry proteínov sa môžu použiť SL špecifické pre aminokyseliny.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_labeltranslate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_label#/media/Fi…

 

Gunnova dióda

 

 

 

Spinové označovanie s riadeným umiestnenÍM
Spinové označovanie s riadeným umiestnením (SDSL) je technika na skúmanie štruktúry a lokálnej dynamiky proteínov pomocou elektrónovej rezonančnej rezonancie. Teória SDSL je založená na špecifickej reakcii spinových štítkov s aminokyselinami. Štruktúru bielkovín zabudovanej v štítku sa dá detegovať EPR spektroskopiou. SDSL je tiež užitočným nástrojom pri vyšetrovaní procesu skladania bielkovín.
https://en.wikipedia.org/wiki/Site-directed_spin_l…translate
ObrázkY
https://en.wikipedia.org/wiki/Site-directed_spin_l…

 

Detekcia spinov pomocov spinových pascí
Zachytávanie odstreďovania je analytická technika používaná v chémii a biológii na detekciu a identifikáciu krátkodobých voľných radikálov pomocou spektroskopie elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR). EPR spektroskopia deteguje druhy paramagnetizmu, ako sú nepárové elektróny voľných radikálov. Ak je polčas radikálov príliš krátky na to, aby sa detegoval s EPR, používajú sa zlúčeniny známe ako spinové pasce na kovalentnú reakciu s radikálovými produktmi a vytvárajú stabilnejší adukt, ktorý bude tiež paramagnetické rezonančné spektrum detekovateľné pomocou EPR spektroskopie. Použitie radikálnych adičných reakcií na zistenie krátkodobých radikálov vyvinula niekoľko nezávislých skupín do roku 1968.
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_trappingtranslate
obrÁZKY
https://en.wikipedia.org/wiki/Spin_trapping#/media…

 

ELektricky detekovaná magnetická rezonancia
Elektricky detekovaná magnetická rezonancia (EDMR) je technika charakterizácie materiálov, ktorá zlepšuje rezonanciu elektrónového spinu. Zahŕňa meranie zmeny elektrického odporu vzorky pri vystavení určitým mikrovlnným frekvenciám. Môže sa použiť na identifikáciu veľmi malých počtov (až niekoľko stoviek atómov) nečistôt v polovodičoch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrically_detecte…translate
oBRÁZKy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrically_detecte…

 

Hallov jav

 

 

WEBové stránky

 

Elektrónová paramagnetická rezonancia
https://chem.libretexts.org/Core/Physical_and_Theo…translate
Elektrónová paramagnetická rezonancia
https://www.bruker.com/products/mr/epr.htmltranslate
Elektrónová paramagnetická rezonancia
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-…translate
Elektrónová paramagnetická rezonancia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27028…translate
Elektrónová spinová rezonancia
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/molecul…translate
Elektrónová spinová rezonancia
https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/research/con…translate
Elektrónová spinová rezonancia
http://chemistry.mit.edu/dept-chemistry-instrument…translate
Elektrónová spinová rezonancia
http://www.its.caltech.edu/~derose/labs/exp6.htmltranslate
Elektrónová spinová rezonancia
https://www3.nd.edu/~nsl/Lectures/Laboratory/19_ES…
Elektrónová spinová rezonancia
http://www.phys.ubbcluj.ro/~vchis/lab/esr1.pdftranslate
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
http://iiith.vlab.co.in/?sub=19&brch=206&#038…translate
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.colorado.edu/lab/biochem-instruments/e…translate
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC31471…translate
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-inter…
Elektrónový paramagnetický rezonančný spektrometer
http://lab.adanisystems.com/solutions/solution-cat…translate
Elektrónový spinový rezonančný spektrometer
http://www.labcompare.com/Spectroscopy/1401-Electr…translate

 

Ferromagnetická rezonancia

 

 

Vid

 

Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=TXW0T3RhbRE
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=zfrJxG9m6aI
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=12I40BooDo8
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=zfrJxG9m6aI
Elektrónová paramagnetická rezonančná spektroskopia
https://www.youtube.com/watch?v=5T8dQqCh8hA
Elektrónová paramagnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=vAvX4CqVOBU&t=43s
Elektrónová spinová rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=oDDOXJMp3uE
Elektrónová spinová rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=KOnodnj8a_8
Elektrónová spinová rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=MO2HoqGW-rQ
Elektrónová spinová rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=B3cmvQc8xxU
Paramagnetizmus a diamagnetizmus
https://www.youtube.com/watch?v=-lIc5z3XjXQ
Paramagnetizmus a diamagnetizmus
https://www.youtube.com/watch?v=u36QpPvEh2c
Elektronový spin – diamagnetické vs paramagnetické
a feromagnetické látky
https://www.youtube.com/watch?v=Atd_fsMo2i8
Paramagnetizmus kyslíka
https://www.youtube.com/watch?v=Lt4P6ctf06Q
Kvantové čísla, atómové orbitály a elektrónové
konfigurácie
https://www.youtube.com/watch?v=Aoi4j8es4gQ
Kvantové čísla – elektronická štruktúra atómov
https://www.youtube.com/watch?v=KrXE_SzRoqw
Kvantové čísla
https://www.youtube.com/watch?v=0ZkS6H5uMeU
Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=W81VJqrAXCs&t=97s
Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=WDmkRRL1DCM&t=22s
Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=wTd30wLIBkI&t=3s
Zeemanov jav
https://www.youtube.com/watch?v=CsysG6jC-gE
Zeemanov jav – prístroj
https://www.youtube.com/watch?v=eujzeM_AZFk
Maxwellovo-Boltzmanovo rozdelenie
https://www.youtube.com/watch?v=xQ9D4Jz95-A
Maxwellovo-Boltzmanovo rozdelenie
https://www.youtube.com/watch?v=glSIFkGl63E
Maxwellovo-Boltzmanovo rozdelenie
https://www.youtube.com/watch?v=NZZQLYcgZZs
Boltzmannova konštanta
https://www.youtube.com/watch?v=rVD7HKafnnE
Boltzmannova konštanta
https://www.youtube.com/watch?v=SIDRXhdQ0qQ
Boltzmannova konštanta
https://www.youtube.com/watch?v=v_ZoT9_TKJ8
Boltzmannova konštanta
https://www.youtube.com/watch?v=JV20AcIE49I
Klystron
https://www.youtube.com/watch?v=tXfdv37gTU8
Klystron
https://www.youtube.com/watch?v=Fvud81pYGOg
Klystron
https://www.youtube.com/watch?v=TsBTI3tO5-8
Gunnova dióda
https://www.youtube.com/watch?v=ZhBspVdEUzA
Gunnova dióda
https://www.youtube.com/watch?v=Hb3CJWp3yJg
Gunnova dióda
https://www.youtube.com/watch?v=rJc0uXco9zI
Čo je Hallov účinok a ako Hallove senzory pracujú
https://www.youtube.com/watch?v=wpAA3qeOYiI
Hallove senzory
https://www.youtube.com/watch?v=9BFdGtvo9JE
Hallov senzor
https://www.youtube.com/watch?v=lQdGjiYGNog
Hallov jav
https://www.youtube.com/watch?v=Scpi91e1JKc
Hyperjemná štruktúra
https://www.youtube.com/watch?v=n5rRG1kwodA
Spinové echo
https://www.youtube.com/watch?v=yKmEbCPV4Cg
Spinové echo
https://www.youtube.com/watch?v=EDyxBWXp6IU
Spinové echo
https://www.youtube.com/watch?v=dFp2Z3wjrmo
Elektrický dipólový moment
https://www.youtube.com/watch?v=Zp_WwzlVkDs
Elektrický dipólový moment
https://www.youtube.com/watch?v=rdolTcenlvE
Elektrický dipólový moment
https://www.youtube.com/watch?v=rdolTcenlvE
Ferromagnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=nUAwV66OEDg
Dynamická nukleárna polarizácia
https://www.youtube.com/watch?v=-7xu7a0YQy4
Dynamická nukleárna polarizácia
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3Bq9k6xGg
Elektricky detekovaná magnetická rezonancia
https://www.youtube.com/watch?v=sE1BswbbldM

 

Zdroj obrázku
Zdroj textov
Wikipédia