Kozmos č. 11/2014

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2014/Ročník II., Vydavateľ: Kristína Dharma


Kozmos č. 11/2014
 
 
TÉMA : Solárne OBSERVATÓRIA
 
 
Čo je to soÁRNe observatórium?
Solárne observatórium je observatórium, ktoré sa špecializuje na sledovanie Slnka. Zvyčajne vybavené jedným alebo viacerými slnečnými ďalekohľadmi.
 
Zoznam solárnych teleskopov
 
Solárne observatória
 
Advanced Composition Explorer (ACE)
Advanced Composition Explorer, skrátene ACE, je americká vedecká družica, určená na štúdium chemického a izotopového zloženia hmoty pochádzajúcej zo slnečnej koróny, medziplanetárneho, lokálneho medzihviezdneho a medzigalaktického prostredia.
Weby
ObráZKY
 
Global Geospace Science WIND (GGS WIND)
Global Geospace Science WIND satelit je americká kozmická sonda, ktorá sa odštartovala v roku 1994. Cieľom sondy WIND bol prieskum prichádzajúceho slnečného vetra pri kontakte s čelom rázovej vlny na Zemi.
OBRÁzky
 
Hinode (Solar B)
Hinode je kozmický teleskop japonskej vesmírnej  agentúry JAXA,  vyvinutý  v  spolupráci  ESA  a  NASA. Jeho
pôvodný názov bol SOLAR-B.
ObRáZkY
 
Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
Interface Region Imaging Spectrograf ( IRIS ) je solárna pozorovacia družica NASA, ktorej cieľom je preskúmať
slnečnú atmosféru.
Weby
ObrázKY
VIDEÁ
Interface Region Imaging Spectrograph
 
PICARD
Picard satelit je satelit určený na  simultánne  meranie  celkového  spektrálneho  slnečného  žiarenia, priemeru
a tvaru Slnka a slnečného vnútra pomocou helioseizmologickej metódy.
 
Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI)
Reuven  Ramaty High  Energy Solar  Spectroscopic  Imager (RHESSI),  jeho  primárnou  úlohou  bolo  skúmať
základnú fyziku urýchľovania častíc a uvoľnovanie energie zo solárnych erupcií.
OBRÁZky
 
 
Solar Dynamics Observatory (SDO)
 
 
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
Solar and  Heliospheric Observatory (SOHO) bola navrhnutá pre pozorovanie  Slnka a jeho heliosféry (koróna),
slnečného vetra a za pomoci helioseizmológie skúmala aj slnečné vnútro. V súčasnosti je aj zdrojom informácii
pre predpovedanie slnečného počasia, okrem toho pozorovala aj 2700 komét.
Weby
ObrázkY
VIDEÁ
SOHO
 
Solar Dynamics Observatory (SDO)
Solar Dynamics Observatory (SDO) je určená na pozorovanie vplyvu Slnka na Zem a priestor v blízkosti Zeme
pomocou študovania slnečnej atmosféry v malých mierkach a časoch a v mnohých vlnových dĺžkach.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Solar Dynamics Observatory
 
SOLAR
Je observatórium, ktoré je súčasťou ISS. V súčasnosti pozoruje slnečné žiarenie podľa spektier.
OBRÁzky
 
STEREO
STEREO je dvojica kozmických observatórií slúžiacich na výskum Slnka. Sú súčasťou  programu  NASA  Solar
Terrestrial Probes program (STP). Sondy sú umiestnené na obežnej dráhe okolo Slnka a cieľom ich dvojročnej
misie je študovať slnečné javy, najmä výrony koronálnej hmoty (CME) a pochopiť mechanizmus ich vzniku.
Weby
ObRáZkY
VIDEÁ
STEREO
 
 
Solar Probe Plus
 
 
Solárne observatória – ukončená činnosť
 
Apollo Telescope Mount (ATM) 
Apollo Telescope Mount (ATM) bolo slnečné observatórium pripojené k vesmírnej stanici Skylab.Umožňovalo
pozorovať rôzne vlnové dĺžky slnečného žiarenia od röntgenového po infračervené žiarenie.
ObrázKY
 
ESRO 2B
ESRO 2B bola európska astrofyzikálna sonda z roku 1968 primárne  určená  pre pozorovanie röntgenového
žiarenia a častíc slnečného vetra.
OBRÁzky
 
Genesis
Genesis  bola  americká kozmická sonda programu Discovery z roku 2001, určená na  výskum  Slnka, resp.
na prieskum slnečného vetra.
ObrázkY
 
GOES 13
GOES 13 je americký satelit pre pozorovanie počasia.
ObrázKY
 
Helios
Program  Helios bol kozmický  program  vyvinutý v  Nemeckej  spolkovej  republike s americkou  pomocou
v  rokoch 1974-1976.Celý program  bol  určený  na prieskum medziplanetárneho priestoru v blízkosti Slnka.
OBRÁzky
 
 
Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS)
 
 
International Cometary Explorer (ICE)
Bol prvý satelit umiestnený v Lagrangeovom bode L1 sústavy Zem-Slnko.Jeho prístoje umožňovali
pozorovať energetické častice, vlny, plazmu a polia.
Weby
oBRÁZKy
VIDEÁ
International Cometary Explorer
 
Koronas-Foton
Koronas-Foton  bola  ruská  sonda  pre pozorovanie  slnečnej  koróny,  hlavne  častíc  v  slnečných
erupciách.
ObrázKY
 
Orbiting Solar Observatory
Hlavnou   úlohou  Orbiting   Solar   Observatory  (OSO)  bolo  pozorovať  11  ročný  slnečný  cyklus
v ultrafialovom a röntgenovom spektre.
OBRázky
 
OSO 3
OSO 3 bola kozmická sonda určená pre pozorovanie röntgenového a gama žiarenia.
ObRáZkY
 
OSO 7
OSO 7 bola kozmická sonda určená pre meranie röntgenového a gama žiarenia.
ObrázKY
 
Solwind
Solwind   bola  vesmírna  sonda  z  roku  1979  určená  pre  pozorovania  gama  žiarenia,  slnečnej
koróny, ultrafialového žiarenia a röntgenového žiarenia.
OBRÁzky
 
Pioneer 5
Pioneer  5  bola  bezpilotná  sonda z  roku  1960  organizácie  NASA  z  USA  určená  na  prieskum
medziplanetárneho priestoru.
ObrázkY
 
 
Ulysses
 
 
Pioneer 6, 7, 8, a 9
Sondy Pioneer 6, 7, 8, a 9 merali slnečný vietor, magnetické pole Slnka a kozmické žiarenie.
ObráZKY
 
Solar Maximum Mission
Solar Maximum Mission bola  americká vedecká družica vypustená do vesmíru v roku 1980,
ktorej hlavnou úlohou bol výskum slnka počas maxima slnečnej činnosti.
OBRázky
 
SPARTAN-201
Spartan  201-04  je kozmická loď solárnej fyziky navrhnutá na  diaľkové  snímanie horúcich
vonkajších vrstiev slnečnej atmosféry alebo koróny.
oBRÁZKy
 
TRACE
TRACE  bol  kozmický teleskop určený na výskum  vzťahov  medzi  magnetickými  poľami
a príslušnými plazmovými štruktúrami na Slnku.
ObrázKY
 
Ulysses
Ulysses bola kozmická sonda určená na výskum Slnka. Sonda bola spoločným projektom
ESA a NASA.
Weby
OBrázky
VIDEÁ
Ulyssess
 
Yohkoh
Yohkoh alebo Yoko, predštartovný názov Solar A, bolo slnečné observatórium na obežnej
dráhe Zeme.
ObRáZkY
 
 
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)
 
 
Solárne observatória – plánované
 
Aditya
Aditya alebo Aditya-1 je kozmická loď, ktorej poslaním bude pozorovať Slnko.
 
Solar Orbiter
Solar Orbiter je plánovaná sonda pre pozorovanie  Slnka, pre merania vnútornej heliosféry
a slnečného vetra.
 
Solar Probe Plus
Solar Probe, známa skôr ako NASA Solar Probe, je plánovaná slnečná sonda, ktorá poletí
skúmať Slnko v roku 2018.
Weby
ObráZKY
VIDEÁ
Solar Probe Plus
 
Solar Sentinels
Solar Sentinels bola navrhovaná misia pre pozorovanie Slnka, pre pozorovanie solárneho
maxima.
 
Solárne observatória – zrušené
 
Pioneer H
Pioneer H bola navrhnutá sonda pre pozorovanie Slnka z dráh mimo ekliptiky.
OBrázky
 
 
STEREO
 
 
Observatória Slnko-Zem
 
Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE)
SORCE pozoruje röntgenové, ultrafialové, viditeľné, infračervené  a  celkové  žiarenie za
účelom predpovede klímy atmosferického ozónu a ultrafialového žiarenia.
ObrázkY
 
Solar X-ray Imager (SXI)
Solar X-ray Imager (SXI) ako súčasť sond GOES 12-15 je použitý na detekciu slnečných
erupcií.
ObráZKY
 
Active Cavity Radiometer Irradiance Monitor Satellite (ACRIMSAT)
ACRIMSAT okrem pozorovania Zeme umožňuje pozorovať celkové slnečné žiarenie.
OBRÁZky
 
 
ZDROJ OBRÁZKU

Zdroj obrázku:
Autor: 
NASA
Zdroj textu:
Wikipédia

Comments are closed