Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda

Obsah: Tu si nájdete zoznam duševných porúch.
Duševné poruchy

Psychonautika
Zoznam duševných porúch

Akútna stresová porucha
http://de.wikipedia.org/wiki/Akute_Belastungsreakt…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_stress_disordertranslate

Porucha prispôsobenia
http://de.wikipedia.org/wiki/Anpassungsst%C3%B6run…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Adjustment_disordertranslate

Asociálnosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asoci%C3%A1lnost
http://de.wikipedia.org/wiki/Asozialit%C3%A4ttranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-social_behaviourtranslate

Agorafóbia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Agoraf%C3%B3bia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agorafobie
http://de.wikipedia.org/wiki/Agoraphobietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Agoraphobiatranslate

Zneužívanie alkoholu
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_abusetranslate

Závislosť na alkohole
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_dependencetranslate

Alkoholické halucinácie
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkohol-Halluzinosetranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_hallucinosi…translate

Alkoholický abstinenčný syndróm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_withdrawaltranslate

Alzheimerova choroba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
http://de.wikipedia.org/wiki/Alzheimer-Krankheittranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_diseasetranslate

Amnézia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Amn%C3%A9zia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amn%C3%A9zie
http://de.wikipedia.org/wiki/Amnesietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesiatranslate

Závislosť na amfetamíne
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine_dependenc…translate

Amfetamínová abstinenčná psychóza
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine_Withdrawa…translate

Mentálna anorexia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anorexia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_an…
http://de.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosatranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosatranslate

Anterográdna amnézia
http://de.wikipedia.org/wiki/Anterograde_Amnesietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anterograde_amnesiatranslate

Psychopatia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychopatia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychopatie
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisoziale_Pers%C3%B…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Antisocial_personalit…translate

Úzkostná porucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azkostn%C3%A1_po…
http://de.wikipedia.org/wiki/Angstst%C3%B6rungtranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disordertranslate

Aspergerov syndróm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aspergerov_syndr%C3%B…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asperger%C5%AFv_syndr…
http://de.wikipedia.org/wiki/Asperger-Syndromtranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrometranslate

Porucha pozornosti
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeitsdefizi…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_dis…translate

Porucha pozornosti s hyperaktivitou
http://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeitsdefizi…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyp…translate

Autizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autizmus_(uzavretos%C…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Autismustranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Autismtranslate

Autofágia
http://en.wikipedia.org/wiki/Autophagiatranslate

Anxiózna, vyhýbavá porucha osobnosti
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstunsicher-vermei…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Avoidant_personality_…translate

Závislosť na barbiturátoch
Závislosť na benzodiazepínoch
Zneužitie benzodiazepínov
Benzodiazepínový abstinenčný syndróm
Zármutok, Žiaľ
Bibliománia
Záchvatové prejedanie
Bipolárna afektívna porucha
Dysmorfofóbia
Hraničná intelektuálne fungovanie
Hraničná porucha osobnosti
Krátka psychotická porucha
Bulímia
Kofeínová indukovaná porucha spánku
Závislosť na konope
Klaustrofóbia
Katatónia
Amnézia na detstvo
Cirkadiálna porucha spánkového rytmu
Závislosť na kokaíne
Kokaínová intoxikáia
Kognitívna porucha
Narušená komunikačná schopnosť
Porucha správania
Cotardov syndróm
Cyklotýmia
Delírium tremens
Depersonalizačná porucha
Depresia
Derealizácia
Pásmová choroba
Dispareunia
Disociatívna porucha osobnosti
Dyslexia
Dystýmia
Poruchy príjmu potravy inak bližšie neurčené
Fekálna inkontinencia
Ekbomov syndróm
Enuréza
Erotománia
Exhibicionizmus
Predstieraná porucha
Fregoliho syndróm
Frotérstvo
Disociatívna fúga
Ganserov syndróm
Generalizovaná úzkostná porucha
Grandiózne bludy
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
Histriónska porucha osobnosti
Huntingtonova choroba
Hypománia
Hypochondria
Poruchy návykov a impulzov
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
Nespavosť
Prerušovaná výbušná porucha
Kleptománia
Korsakovov syndróm
Lakunárna amnézia
Ťažká depresívna epizóda
Erektilná dysfunkcia
Simulovanie
Dyskalkúlia
Melanchólia
Mentálna retardácia
Malá depresívna porucha
Misophonia
Zmiešaná afektívna epizóda
Afektívne poruchy
Chorobná žiarlivosť
Münchhausenov syndróm
Narcizmus
Zanedbávanie
Nikotínový abstinenčný syndróm
Syndróm nočného jedenia
Nočné mory
Obsedatná kompulzívna porucha
Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti
Oneirophrenia
Závislosť na opiátoch
Opozičná vzdorová porucha
Porucha bolesti
Panická porucha
Paranoidná porucha osobnosti
Parkinsonova choroba
Patologické gamblerstvo
Perfekcionizmus
Perzekučný klam
Porucha osobnosti
Pervazívna vývojová porucha
Fóbia
Porucha reči
Fyzické zneužitie
Pica syndróm
Užívanie viacerých drôg
Posttraumatická porucha zatrpknutosti
Posttraumatická stresová porucha
Predčasná ejakulácia
Porucha nadmernej ospanlivosti
Nespavosť
Disociatívna amnézia
Psychóza
Patologické podpaľačstvo
Reaktívna porucha príchylnosti
Rekurentná depresia
Relačná porucha
Retrográdna amnézia
Rettov syndróm
Syndróm prežúvania
Sadomasochizmus
Schizoafektívna porucha
Schizoidná porucha osobnosti
Schizofrénia
Schizoidná porucha osobnosti
Schizotypová porucha osobnosti
Sezónna afektívna porucha
Selektívny mutizmus
Separačná úzkostná porucha
Indukovaná porucha s bludmi
Porucha spánku
Nočný úľak
Námesačnosť
Sociálna fóbia
Somatizačná porucha
Špecifická fóbia
Stendhalov syndóm
Stereotypná pohybová porucha
Koktavosť
Syndróm závislosti
Tardívna diskinéza
Trichotilománia
Zdroj obrázku

Psychonautika
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.