Kozmos č. 12/2013 – Periodická tabuľka chemických prvkov

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č.12/2013
 
 
Periodická tabuľka chemických prvkov
Periodická tabuľka chemických prvkov je tabulárna metóda zobrazenia
chemických  prvkov.  Riadi  sa tzv. periodickým zákonom, ktorý v roku
1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendelejev, čiže  zobrazuje  pravidelne
sa  vyskytujúce  trendy  vo  vlastnostiach   prvkov  v  závislosti  od  ich
protónového  čísla.  Tabuľka  zatiaľ  obsahuje  118 chemických prvkov.
 
 
Periodická tabuľka chemických prvkov
 
 
 
Periodická tabuľka prvkov
 
 
 
Periodická tabuľka chemických prvkov
 
 
 
Periodická tabuľka chemických prvkov
 
 
 
Periodická tabuľka chemických prvkov
 
 
 
Atómy a periodická tabuľka chemických prvkov
 
 
 
Prekliknite sa na ďalšie stránky
 
 

Comments are closed