Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda

PSYCHONAUT A PSYCHOPOMP SAŠA PUEBLO
Špeciálne duševné techniky prenikania ľudskej psychiky do reálneho kozmu okolo nás. Techniky astrálneho putovania a astrálna turistika po našej reálnej planéte Zem. Saša Pueblo ako vedátor a polyhistor. Moderná ezoterika vystavaná na nepriamych dôkazoch a vedeckých metódach bádania a overovania.

SAŠA PUEBLO PORADENSTVO DHARMA
Ezoterik, psychonaut, psychopomp a nadšenec kozmu.
Chcete sa naučiť týmto duchovným technikám?
Potrebujete odborne poradiť okolo meditácií?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému osobne.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Informujte sa aj o iných bezplatných službách.
https://cimax.sk/lieky/kontakt
Odpoviem každému:
sasapueblo@meditacia.sk

1. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT KOZMOS
Venujem sa tu pestovaniu špeciálnej schopnosti a to je fyzický prienik do kozmu okolo nás.
Ide o špeciálnu techniku skutočného prieniku psychiky človeka a jeho energií. Nie je to o prieniku do svojich predstáv. Nejde tu o scifi fantázie. Nejde tu o psychický prienik okolo svojho tela.

Psychonaut Saša Pueblo sedí v základnej asane a cez svoju hlavu koncentruje energiu a predstavu a tlačí ju postupne cez atmosférické oblasti až na obežnú dráhu. Keď to cvičíte, tak nech vás kontroluje veštecky cvičená osoba, ktorá si naštudovala dobre atmosférický obal planéty Zem. Je to náročné. Navštívte takto kozmonautov na obežnej dráhe.

Psychonaut Saša Pueblo používa aj inú výbornú techniku na prienik jeho energií a myšlienok mimo planétu Zem a to je šamanské napojenie na osoby, čo majú od narodenia deformované telo a kosti. Ide o techniku, keď si vsugerujete a na 100% uveríte, že ste sám znetvorená osoba. Každá znetvorená osoba preniká k inej planéte a k inému súhvezdiu.
Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej a to do iných galaxií. Na to už potrebujete špeciálnu techniku a to je jogínske a najlepšie fakírske odosobnenie od všetkého na planéte Zem. V pamäti si vymažete postupne spomienky na ľudí a všetky veci. Myseľ je slobodná a preniká potom cez čierne diery do iných galaxií. Cvičte zodpovedne a vždy musíte vedieť, kde sa nachádzate. Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť.

Psychonaut Saša Pueblo preniká ešte ďalej až na hranice kozmu. Definuje to vzdialenosťou od našej planéty a to je 100 km umocnené na 400 km. V tomto prípade sa na diaľku šamanskými technikami napája na osoby, ktoré vo svete podstúpili alebo podstupujú špeciálnu operáciu mozgu. Ich krv je silne podchladená a operácia mozgu trvá pár hodín. Zo slušnosti požiadajte tieto osoby o spoluprácu. Prenikáte ďalej a ďalej. Najhoršie je prekonanie čiernej hmoty a to špeciálnou úpravou psychiky.

VIAC O TECHNIKÁCH PSYCHONAUTA
https://meditacia.sk/1294-Kozmos/
Prípadne budete hľadať tadiaľto:
https://lnk.sk/kwJV

 2. SAŠA PUEBLO PSYCHONAUT – KOZMICKÉ CIVILIZÁCIE
Psychonaut Saša Pueblo preniká reálne do kozmu svojimi energiami a svojimi myšlienkami a vyhľadáva aj organicko technologický život v kozme. Najbližšie známky života nájdete v súhvezdí Barana. Aj astronómovia hovoria, že v súhvezdí Barana je veľa exoplanétok, a teda potenciálne život. Zaujímavé je aj súhvezdie Vlasy Bereniky. A samozrejme pokračujte aj hlbšie do kozmu. Nájdete tam skutočne inteligentné bytosti. Prosím toto nie je o sci fi a prebujnenej fantázii rozprávkového charakteru. Prosím rešpektujte to.

Psychonaut Saša Pueblo navštívil veľa inteligentných štruktúr v kozme. Napríklad kozmická inteligencia pod označením MRAK. Najinteligentnejšia je kozmická inteligencia ROBO a je tak vyspelá, že jej nemôžeme jednoducho rozumieť. Doporučujem najprv zvládnuť prieniky do kozmu a potom až k organicko – technologickému životu.

Psychonaut Saša Pueblo tak preniká cez osoby. ktoré majú zvieracie kosti k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet. Je to efektívnejšia technika. Prípadne technika premostenia ľudských a zvieracích kostí.

VIAC O ORGANICKO – TECHNOLOGICKOM ZIVOTE V KOZME
https://meditacia.sk/1299-Saman/
Pripadne tadiaľto postupujete:
https://lnk.sk/kyM6

3. SAŠA PUEBLO PSYCHOPOMP – SVET ČASTÍC – MŔTVE SPOMIENKY
Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma aj o časticový svet. Ten svet, čo vidíte okolo seba, je 10 umocnené na – 10. My budeme prenikať do sveta častíc 10 umocnené na mínus – 20, -30, -40, -50. Ďalej je svet, kde sú rozdiely medzi objektmi skoro nepostihnuteľné.

Psychopomp Saša Pueblo sa zaujíma o to, čo sa deje so spomienkami počas zomierania človeka a po jeho smrti. Nachádza ich na úrovni 10 umocnené na mínus – 20 až 60. Tu končia spomienky človeka a pokiaľ ich počas života v sebe neošetroval, tak sa tu rozpadnú a rozletia na všetky strany.

Psychopomp Saša Pueblo robí výcvik cez čerstvo zomierajúce osoby. Postupne sa učí sprevádzať zomierajúce osoby do tohto časticového sveta. Neustále treba študovať vedecký svet častíc. Prispôsobovať svoje zmysly, aby dokázali rozpoznať, čo je vo svete mŕtvych.

Psychopomp Saša Pueblo si musí vytvoriť fantómové telo ako u osôb, ktorým bolo niečo amputované. Postupne budete mať všetko amputované a vytvoríte si dvojnícke telo. Treba sa naučiť spracovať spomienky iných. Doslova spracovať aj to, čo svete mŕtvych zostalo po zániku života. Sám sa po smrti dostať do svet mŕtvych a znovu tu vybudovať posmrtnú existenciu. Treba k tejto téme pristupovať prísne rozumovo a nie fantazírovať o nebíčku a peklíčku.

VIAC O SVETE MŔTVYCH SPOMIENOK A ČASTÍC
https://meditacia.sk/1329-Plazmaticka-skola/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=spirit+&sitese…

4. SAŠA PUEBLO ASTRÁLNE PUTOVANIE – ASTRÁLNA TURISTIKA
Astrálny turista Saša Pueblo dokáže v sebe vyprodukovať dostatok ketamínov na úroveň dávky, ktorú dostávajú pacienti pred operáciou v nemocnici. Takisto dosiahne pred astrálnym putovaním vysokú úroveň melatonínu. To je látka pre dobrý spánok. Potom sa postupne z tela Sašu Puebla uvoľní energetické telo s jeho energetickými zmyslami a dokáže aj počas dňa aj noci robiť astrálnu turistiku. Najradšej na Filipínske ostrovy. Je dobre napozerať neskutočne veľa videí z danej oblasti. Aby si astrálny turista Saša Pueblo šetril zdravie, tak astrálnu turistiku robí cez podobnú osobu na danom mieste.

ASTRÁLNE TECHNIKY PSYCHOPOMPA
https://meditacia.sk/1286-Astral/
Prípadne hľadáte tadiaľto:
https://www.google.sk/search?q=astr%C3%A1lne+putov…

5. SAŠA PUEBLO KABALISTA A POLYHISTOR
Vedátor a polyhistor Saša PUEBLO sa neustále počas svojho života vzdeláva do všetkých oblasti ľudského života. Hlavne medicína a spoznávanie ľudského tela. A potom miluje všetko okolo astronómie, častíc, kvantovej biológie a fyziky, umelej inteligencie, kozmu a vesmíru.

Kabalista a polyhistor Saša Pueblo pestuje špeciálne techniky premostenia vlastných neurónov na iné neuróny žijúcich osôb, a tak navyšuje počty svojich neurónov.Špeciálne techniky kabaly a silvovky. Tak isto preniká cez osoby, ktoré majú zvieracie kosti, k inteligentným systémom v kozme a učí sa spoznávať ich svet.

Sám založil ezoteriku ako vedeckú disciplínu. Nikdy nebola na tejto planéte osobnosť s tak mimoriadnym množstvom špeciálných schopnosti. A takisto prehľad a inteligenčný potenciál nemá obdobu. Pochválil som sám seba – a kto iný by to mal spraviť? Samozrejme môj potenciál nie je k dispozícii ľudstvu, ale osobnému sebectvu toho, čo príde po mojej smrti.

VEDA A VÝSKUM V EZOTERICKÝCH VEDÁCH
https://meditacia.sk/1326-Kaabalisticka-skola/
https://meditacia.sk/3883-Vyskum-ezoteriky/
https://meditacia.sk/6769-Technokraticka-skola/

6. SAŠA PUEBLO VEŠTEC – PROGNOSTIK – SENZIBIL
SENZIBIL Saša Pueblo si musel vo svojom mozgu vybudovať alebo respektíve prebudiť svoje zmysly a zmyslové centrá a naučiť sa vníma to, čo bežní ľudia nie sú schopní svojimi zmyslami zachytiť. Najprv to bol klasický výcvik zmyslov cez kyvadlo, prútik a tak isto cez tarotové karty. No to nestačilo a bolo treba rozvinúť veštecké a senzibilné techniky cez spektrálnu atómovú analýzu. Cvičenia sa robia za pomoci osôb, ktoré pracujú
okolo spektrometrických techník na diaľku.

VĚŠTECKÉ TECHNIKY
https://meditacia.sk/2114-Vestectvo/
HLAVNE SVET SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY

Magazín o vesmíre


Psychonautika

Čítanie o veštectve
Obrázky o veštectve
Karty veštecké
Ritualistika veštecká
Napájať sa na diaľku na každého čo má dobrú intuíciu
Testovať a overovať veštcov a veštice
Skľudňovanie
Spánkové stavy – hypnotické
Napájanie sa na choroby spojené so zrakom
Patológia zmyslov
Magické veštenie veštecké rituály
Stanem sa dúhou
Stanem sa oblakom
Pozeranie do oblakov a niečo tam vidieť
Naučiť sa napájať na iné osoby
Zrnká obilia – náhodne hodené
Princíp náhodného veštectva
Princíp skákavéno veštectva
Napojenie na nervové bunky iných
Pavučina
Fyzické techniky veštenia
Psychicko-mentálne veštectvo
Čísla a veštectvo
Koláč alebo mandala
Kosti a ich kombinácie
Kávová usadenina
Fyzické veštectvo prejde do mentálneho veštectva
Kyvadlo
Kineziológia
Svaly a jemná motorika
Svaly a anjelské sféry biele
Svaly a kompas a feng shui techniky
Svaly a všetko dobré pre mňa
Prútik a kostné trhlinky
Neuróny v kostiach a veštectvo
Úprava tarotových kariet
Spoznanie rôznych druhov tarotových kariet
Aj napájanie mentálne na osoby, ktoré vedia robiť špeciálne veštecké výkony
Na diaľku otlačok ruky, otlačok tela, rozmery tela a kostí,
Veštenie cez svet mŕtvych
Veštenie cez zomierajúce zvieratá a ľudí
Cez UFO
Zrkadlá a zrkadlové plochy
Runy
Strata sam seba a stať sa inou osobou a uveriť, že ste niekto iný
Echolokačné schopnosti cez rezonancie
Kopírovanie činnosti sona, CT, Magnetická rezonancia a podobne
Astrológia – súhrn vešteckých technik
Tvorba mentálnych postavičiek
Overovanie vešteckých výkonov
Testovanie získaných informácii
Overovanie si všetkého rôznymi vešteckými technikami
Veštecké techniky zamerané na rôzne objekty
Sedmové karty
Sedmové karty
Žolíkové karty
Tarotové karty
Tarot
Cez magmaticke pole zeme
Veštectvo
I ting veštectvo
Tarot
Runy
Z predĺženej miechy do zadného zrakového centra
Veštectvo voči fyzickým osobám
Veštectvo voči sebe
Veštectvo voči neživým objektom
Veštectvo voči UFO organický život
Veštectvo voči maketám v kozme
Veštectvo voči časticiam
Veštectvo voči svetu mŕtvych
Veštectvo voči magmaticko-magnetickým poliam
Veštectvo vo fyzickej forme objektov
Veštectvo patologické
Veštectvo na nepatologických prístupoch
Veštectvo mentálne
Silva programovanie
Chcem mať a dosiahnuť dobrú intuíciu
Silva športová
Toto je o praktickom dosiahnutí
Čítanie o veštectve
Alebo napájnaie sa na osoby veštecky nadané
Čo preberám od tejto osoby
Akú ma patológiu
Aký orgán má v tele poškodený
Ako ma zdevastovanú chémiu
Ako patológia – taký určitý druh veštectva
Na diaľku sa napájam na patologické stavy
Každý stav u daného veštca a veštice ho predurčuje na určitý druh veštectva
Sugerácie chorobných stavov
Hypnotizér
Médium
Veštectvo cez slabé médium
Naladenie veštca – z pamäte prezerám tarotové karty
Strácam identitu
Prijímač informácií – lovec
Overovanie vlastných vešteckých výkonov
Z viacerých zdrojov informácie
Stále ste napojený na osoby ktoré majú veľa pomocných neurónov a nervových buniek
Logika vešteckých výkonov – detailosť a logičnosť
Prešetrujem vlastný veštecký výkon
Vysoký stupeň pravdivosti
Ja mam skôr problém si nájsť osobu a čo chcem o nej zistiť
Telo a mysel ako veštecký nástroj – bio stroj – bio zariadenie
Ako na ladiť hudobný nastoj – nervovo – neurónovú sústavu
Jemnú motoriku
Napojím sa na diaľku
Mentálne kyvadlo
Feng shui kompas
Anjelské sféry dislektikov
Ranné štádium klinickej smrti
Stále napojený na veľké množstvá pomocných neurónových buniek iných živých osôb
Sugerácie chorobnosti cez tukové bunky
Sugerácie poškodení tela a biochémie
Predstava oblakov a z nich formujem postavy – dekóder a kódovanie hmly
Praveký človek – svalstvo
Šamanské veštectvo
Kombinácie predstáv
Uvedomenie si čo je to veštectvo
Uvedomenie si čo je intuícia, odhad, predvídanie, prognostika
Uvedomenie si kedy som mal dobrú intuíciu, odhad,
Spomienky na veštecké pomôcky, na veštecky ladené osoby, veštcov
Spomienky na karty, hviezdy, čiary na rukách, numerológia,
Uvedomenie si čo všetko o mne hovorí zovňajšok, čo všetko sa dozviem zo šiat
Astrológia
Je zbierka vešteckých techník ľudskej rasy za jej časové fungovanie
Otázka času
A miesta
Kto to má spraviť
Bežné získanie informácii a netradičné získavanie informácii
Horoskop osobný
Mimozmyslové schopnosti a ich použitie v medicíne
V chémii
V astronómii
Vo financiách
Astrológia
Zdroj obrázku

Psychonautika

Zdroj obrázku
 Own work
Autor:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.