Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
Obsah: Tu si nájdete aktuálne a zaujímavé správy z CERN-u.
Magazín o časticiach

Psychonautika
19. 7. 2013
Physicists unveil new particle results helping explain universe
(Fyzici odhalili výsledky časticových experimentov,
ktoré pomôžu vysvetliť fungovanie vesmíru)
19. 7. 2013
CMS and LHCb to present rare B-sub-s particle decay
(CMS a LHC v Cerne prezentujú Beta rozpad)
8. 7. 2013
Higgs boson: A cause for celebration. But will it be our last great discovery?
(Higgsov bozón: Dôvod na oslavu. Ale bude to náš posledný veľký objav?)
6. 7. 2013
Higgs boson: the human urge to visualise the particle is irresistible
(Higgsov bozón: ľudská túžba predstaviť časticu je neodolateľná)
4. 7. 2013
The Higgs boson: One year on – Rok po objavení Higgsovho bozónu
19. 6. 2013
CERN: Co přijde po Higgsově bosonu
26. 5 2013
Záhady vesmíru bude řešit 150 tisíc počítačů v cloudu
CMS – obrázok z wikimédie
24. 4. 2013
Large Hadron Collider: results hint at where all the antimatter has gone
24. 4. 2013
Vědci z CERN hledají ztracenou antihmotu, objevili čtvrtou subatomární částici
21. 4. 2013
Dark matter could be next big discovery for Large Hadron Collider scientists
19. 4. 2013
Inside the Large Hadron Collider at Cern
19. 4. 2013
Large Hadron Collider scientists developing new cancer treatments
14. 3. 2013
CERN Physicists See Higgs Boson in New Particle
4. 3. 2013
The Higgs, From Theory to Reality
4. 3. 2013
Collision Course
4. 3. 2013
All Signs Point to Higgs, but Scientific Certainty Is a Waiting Game
4. 3. 2013
Glossary: A Guide for the Perplexed

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.