Search Results for: prvky

Prvky

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda     Obsah: Tu si nájdete prvky.   Prvky Psychonautika   Prvok Prvok (chemický prvok) je látka zložená z atómov s rovnakým protónovým číslom. Rozhodujúcim kritériom odlišnosti jednotlivých prvkov je protónové číslo, štruktúra elektrónových obalov jednotlivých prvkov zasa determinuje ich chemické…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 3/2018

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2018/Ročník VI., Vydavateľ: Kristína Dharma Kozmos č. 3/2018   TÉMA: Spektroskopia nukleárnej MAGNETICKEJ rezonancie     Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonanCIE Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonancie čiže NMR spektroskopia  je fyzikálno-chemická metóda…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 2/2018

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2018/Ročník VI., Vydavateľ: Kristína Dharma  Kozmos č. 3/2018     TÉMA: HMOTNOSTNÁ spektrometria     Hmotnostná spektrometrIA Hmotnostná spektrometria (skratka MS z anglického Mass spectrometry) je metóda analytickej chémie. Hmotnostná…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 1/2018

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2018/Ročník VI., Vydavateľ: Kristína Dharma  Kozmos č. 1/2018     TÉMA: Rõntgenová  FLUORESCENCIA     Rõntgenová fluorescencIA Rõntgenová fluorescencia (XRF) je emisia charakteristických „sekundárnych“ (alebo fluorescenčných) röntgenových lúčov z materiálu,…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 7/2017

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2017/Ročník V., Vydavateľ: Kristína Dharma  Kozmos č. 7/2017     TÉMA: ATÓMOVÁ absorpčná spektroskopia     Atómová absorpčná spektroskoPIA Atómová absorpčná spektroskopia (AAS) je spektroanalytický postup pre kvantitatívne stanovenie chemických prvkov…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 4/2017

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2017/Ročník V., Vydavateľ: Kristína Dharma  Kozmos č. 4/2017     TÉMA: Infračervená SPEKTROSKOPIA     Infračervená spektroskopIA Infračervená spektroskopia, skrátene IR spektroskopia, je spektroskopická metóda analytickej chémie patriacia medzi metódy elektromagnetickej…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 7/2015

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2015/Ročník III., Vydavateľ: Kristína Dharma Kozmos č. 7/2015     TÉMA: Giordano BRUNO     Giordano Bruno Giordano Bruno vlastným menom Fillipo Bruno, tiež Nolan alebo Nolanus ( 1548, Nola,…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 13/2014

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2014/Ročník II., Vydavateľ: Kristína Dharma Kozmos č. 13/2014     Téma: Nosné RAKETY     Čo je to nosná rakETA? Nosná raketa alebo kozmický nosič je dopravný prostriedok poháňaný raketovými…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 1/2014

  Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2014/Ročník II., Vydavateľ: Kristína Dharma Kozmos č.1/2014       Téma: PRVKY vo vesmíre       Desať najrozšírenejších prvkov vo vesmíre, ktoré sú vedecky známe Vodík (H) 73,9%,…

Pokračovať v čítaní

Kozmos č. 14/2013

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru, do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.   2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma Kozmos č.14/2013     Téma: Periodická tabuľka       PTABLE Periodická tabuľka Ptable.com je dynamická, veľmi jednoduchá a efektívna periodická  tabuľka  vytvorená v html…

Pokračovať v čítaní