Zoznam duševných porúch

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda

Obsah: Tu si nájdete zoznam duševných porúch.
 
Duševné poruchy

Psychonautika
 
Zoznam duševných porúch

Akútna stresová porucha
http://de.wikipedia.org/wiki/Akute_Belastungsreakt…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_stress_disordertranslate

Porucha prispôsobenia
http://de.wikipedia.org/wiki/Anpassungsst%C3%B6run…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Adjustment_disordertranslate

Asociálnosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asoci%C3%A1lnost
http://de.wikipedia.org/wiki/Asozialit%C3%A4ttranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-social_behaviourtranslate

Agorafóbia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Agoraf%C3%B3bia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agorafobie
http://de.wikipedia.org/wiki/Agoraphobietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Agoraphobiatranslate

Zneužívanie alkoholu
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_abusetranslate

Závislosť na alkohole
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_dependencetranslate

Alkoholické halucinácie
http://de.wikipedia.org/wiki/Alkohol-Halluzinosetranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholic_hallucinosi…translate

Alkoholický abstinenčný syndróm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_withdrawaltranslate

Alzheimerova choroba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
http://de.wikipedia.org/wiki/Alzheimer-Krankheittranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Alzheimer%27s_diseasetranslate

Amnézia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Amn%C3%A9zia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amn%C3%A9zie
http://de.wikipedia.org/wiki/Amnesietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesiatranslate

Závislosť na amfetamíne
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine_dependenc…translate

Amfetamínová abstinenčná psychóza
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine_Withdrawa…translate

Mentálna anorexia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anorexia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_an…
http://de.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosatranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosatranslate

Anterográdna amnézia
http://de.wikipedia.org/wiki/Anterograde_Amnesietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anterograde_amnesiatranslate

Psychopatia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Psychopatia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychopatie
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisoziale_Pers%C3%B…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Antisocial_personalit…translate

Úzkostná porucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azkostn%C3%A1_po…
http://de.wikipedia.org/wiki/Angstst%C3%B6rungtranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disordertranslate

Aspergerov syndróm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Aspergerov_syndr%C3%B…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asperger%C5%AFv_syndr…
http://de.wikipedia.org/wiki/Asperger-Syndromtranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrometranslate

Porucha pozornosti
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeitsdefizi…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_dis…translate

Porucha pozornosti s hyperaktivitou
http://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeitsdefizi…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyp…translate

Autizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autizmus_(uzavretos%C…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Autismustranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Autismtranslate

Autofágia
http://en.wikipedia.org/wiki/Autophagiatranslate

Anxiózna, vyhýbavá porucha osobnosti
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstunsicher-vermei…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Avoidant_personality_…translate

Závislosť na barbiturátoch
 
Závislosť na benzodiazepínoch
 
Zneužitie benzodiazepínov
 
Benzodiazepínový abstinenčný syndróm
 
Zármutok, Žiaľ
 
Bibliománia
 
Záchvatové prejedanie
 
Bipolárna afektívna porucha
 
Dysmorfofóbia
 
Hraničná intelektuálne fungovanie
 
Hraničná porucha osobnosti
 
Krátka psychotická porucha
 
Bulímia
 
Kofeínová indukovaná porucha spánku
 
Závislosť na konope
 
Klaustrofóbia
 
Katatónia
 
Amnézia na detstvo
 
Cirkadiálna porucha spánkového rytmu
 
Závislosť na kokaíne
 
Kokaínová intoxikáia
 
Kognitívna porucha
 
Narušená komunikačná schopnosť
 
Porucha správania
 
Cotardov syndróm
 
Cyklotýmia
 
Delírium tremens
 
Depersonalizačná porucha
 
Depresia
 
Derealizácia
 
Pásmová choroba
 
Dispareunia
 
Disociatívna porucha osobnosti
 
Dyslexia
 
Dystýmia
 
Poruchy príjmu potravy inak bližšie neurčené
 
Fekálna inkontinencia
 
Ekbomov syndróm
 
Enuréza
 
Erotománia
 
Exhibicionizmus
 
Predstieraná porucha
 
Fregoliho syndróm
 
Frotérstvo
 
Disociatívna fúga
 
Ganserov syndróm
 
Generalizovaná úzkostná porucha
 
Grandiózne bludy
 
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov
 
Histriónska porucha osobnosti
 
Huntingtonova choroba
 
Hypománia
 
Hypochondria
 
Poruchy návykov a impulzov
 
Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel
 
Nespavosť
 
Prerušovaná výbušná porucha
 
Kleptománia
 
Korsakovov syndróm
 
Lakunárna amnézia
 
Ťažká depresívna epizóda
 
Erektilná dysfunkcia
 
Simulovanie
 
Dyskalkúlia
 
Melanchólia
 
Mentálna retardácia
 
Malá depresívna porucha
 
Misophonia
 
Zmiešaná afektívna epizóda
 
Afektívne poruchy
 
Chorobná žiarlivosť
 
Münchhausenov syndróm
 
Narcizmus
 
Zanedbávanie
 
Nikotínový abstinenčný syndróm
 
Syndróm nočného jedenia
 
Nočné mory
 
Obsedatná kompulzívna porucha
 
Obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti
 
Oneirophrenia
 
Závislosť na opiátoch
 
Opozičná vzdorová porucha
 
Porucha bolesti
 
Panická porucha
 
Paranoidná porucha osobnosti
 
Parkinsonova choroba
 
Patologické gamblerstvo
 
Perfekcionizmus
 
Perzekučný klam
 
Porucha osobnosti
 
Pervazívna vývojová porucha
 
Fóbia
 
Porucha reči
 
Fyzické zneužitie
 
Pica syndróm
 
Užívanie viacerých drôg
 
Posttraumatická porucha zatrpknutosti
 
Posttraumatická stresová porucha
 
Predčasná ejakulácia
 
Porucha nadmernej ospanlivosti
 
Nespavosť
 
Disociatívna amnézia
 
Psychóza
 
Patologické podpaľačstvo
 
Reaktívna porucha príchylnosti
 
Rekurentná depresia
 
Relačná porucha
 
Retrográdna amnézia
 
Rettov syndróm
 
Syndróm prežúvania
 
Sadomasochizmus
 
Schizoafektívna porucha
 
Schizoidná porucha osobnosti
 
Schizofrénia
 
Schizoidná porucha osobnosti
 
Schizotypová porucha osobnosti 
 
Sezónna afektívna porucha
 
Selektívny mutizmus
 
Separačná úzkostná porucha
 
Indukovaná porucha s bludmi
 
Porucha spánku
 
Nočný úľak
 
Námesačnosť
 
Sociálna fóbia
 
Somatizačná porucha
 
Špecifická fóbia
 
Stendhalov syndóm
 
Stereotypná pohybová porucha
 
Koktavosť
 
Syndróm závislosti
 
Tardívna diskinéza
 
Trichotilománia
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:
 

 

Comments are closed