Zariadenia v časticovej fyzike

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete zariadenia v časticovej fyzike.
 
Zariadenia v časticovej fyzike

Psychonautika
 
Urýchľovač častíc
 
Zoznam urýchľovačov v časticovej fyzike
 
Veľký hadrónový urýchľovač
 
Kategória: Urýchľovače častíc
 
Relativistický ťažký iónový urýchľovač
 
Urýchľovač
 
Elektrostatický jadrový urýchľovač
 
Lineárny urýchľovač častíc
 
Cyklotrón
 
Synchrocyklotrón
 
Betatrón
 
Synchrotrón
 
Synchrotónový svetelný zdroj
 
Toroidálny zásobník častíc
 
FFAG urýchľovač
 
Neutrínový detektor
 
Zoznam experimentov neutrín
 
Kamiokande
 
Super-Kamiokande
 
Kamioka tekutý scintilátorový antineutrínový detektor
 
Kamioka observatórium
 
ANTARES
 
Antarktické pole muónovo-neutrínových detektorov
 
GALLEX
 
Neutrínové observatórium IceCube
 
Indické neutrínové observatórium
 
Irvine-Michigan-Brookhaven
 
Neutrino Factory
 
Neutrínové observatórium Sudbury
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:
 

Comments are closed