Zakladatelia vedných odborov

 Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete zakladateľov vedných odborov.
 
Zoznam osôb považovaných za zakladateľov vedných odborov
 
Fyzika a astronómia

Psychonautika
 
Akustika
 
Ernst Chladni
 

Psychonautika 
 
Aerodynamika
 
Nikolaj Jegorovič Žukovskij
 
George Cayley
 

Psychonautika 
 
Klasická mechanika
 
Isaac Newton
 

Psychonautika
 
Elektrina
 
William Gilbert
 
Michael Faraday
 
Thomas Edison
 
Nikola Tesla
 

 Psychonautika
 
Elektrodynamika
 
André-Marie Ampere
 

Psychonautika
 
Energetika
 
Willard Gibbs
 

Psychonautika
 
Experimentálna fyzika
 
Alhazen
 

Psychonautika 
 
Astronómia
 
Mikuláš Kopernik
 

Psychonautika
 
Fyzika
 
Galileo Galilei
 

Psychonautika 
 
Jadrová fyzika
 
Ernest Rutherford
 

Psychonautika
 
Jadrová veda
 
Marie Curie
 
Pierre Curie 
 

Psychonautika
 
Optika
 
Alhazen
 

Psychonautika
 
Kvantová mechanika
 
Max Planck
 

Psychonautika
 
Teória relativity
 
Albert Einstein
 

Psychonautika
 
Kozmické lety
 
Robert Goddard
 
Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
 
Hermann Oberth
 

Psychonautika
 
Termodynamika
 
Nicolas Léonard Sadi Carnot
 
Matematika

Psychonautika
 
Algebra
 
Brahmagupt
 
Diofantos
 

Psychonautika
 
Algebraická topológia
 
Henri Poincaré
 

Psychonautika
 
Matematická analýza
 
Augustin Louis Cauchy
 
Karl Weierstrass
 

Psychonautika
 
Analytická geometria
 
René Descartes
 
Pierra de Fermat
 

Psychonautika
 
Počet
 
Isaac Newton
 
Gottfried Wilhelm Leibniz
 

Psychonautika
 
Počítačová veda
 
George Boole
 
Alan Turing
 

Psychonautika
 
Deskriptívna geometria
 
Gaspard Monge
 

Psychonautika
 
Geometria fraktálov
 
Benoit Mandelbrot
 

Psychonautika
 
Geometria
 
Eukleides
 

Psychonautika
 
Teória grafov
 
Leonhard Euler
 

Psychonautika
 
Talianska škola algebraickej geometrie
 
Corrado Segre
 

Psychonautika
 
Neeuklidovská geometria
 
János Bolyai
 
Nikolaj Ivanovič Lobačevskij
 

Psychonautika
 
Teória čísiel
 
Pytagoras
 

Psychonautika
 
Pravdepodobnosť
 
Gerolamo Cardano
 
Pierre de Fermat
 
Blaise Pascal
 
Christiaan Huygens
 

Psychonautika
 
Projektívna geometria
 
Girard Desargues
 

Psychonautika
 
Tenzorový počet
 
Gregorio Ricci-Curbastro
 

Psychonautika
 
Trigonometria
 
Aryabhata
 
Hipparchos
 

Psychonautika
 
Vektorový počet
 
Josiah Willard Gibbs
 
Oliver Heaviside
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:
 
 

Comments are closed