Veda

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete vedu na Wikipédii.
 
Veda

Psychonautika
 
Veda
 
Poznanie
 
Pozorovanie
 
Pokus
 
Výskum
 
Fakt
 
Inštrukcia
 
Abstrakcia
 
Objektivita
  
Pravdivosť
 
Hypotéza
 
Verifikácia
 
Falzifikácia
 
Pojem
 
Teória
 
Vedecký zákon
 
Filozofia
 
Racionalita
 
Metodológia
 
Vedecká metóda
 
Dejiny vedy
 
Vedecká revolúcia
 
Filozofia vedy
 
Intersubjektívna overiteľnosť
 
Konjunktívna možnosť – translate
 
Pseudoveda
 
Junk science
 
Vedecké pochybenie
 
Matematika
 
Vedecká komunita
 
Odvetvia vedy
 
Ženy vo vede
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:

Comments are closed