Rádiológia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete rádiológiu na Wikipédii.
 
Rádiológia

Psychonautika
 
Rádiológia
 
Skiagrafia
 
Skiaskopia
 
Intervenčná radiológia
 
Počítačová tomografia
 
Ultrazvuk
 
Magnetická rezonancia
 
Nukleárna medicína
 
Telerádiológia
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
selbst erzeugt
Autor:

Comments are closed