Psychonautika

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu nájdete cvičenia k veštectvu.
 
Veštenie

Psychonautika
 
Čítanie o veštectve
Obrázky o veštectve
Karty veštecké
Ritualistika veštecká
Napájať sa na diaľku na každého čo má dobrú intuíciu
Testovať a overovať veštcov a veštice
Skľudňovanie
Spánkové stavy – hypnotické
Napájanie sa na choroby spojené so zrakom
Patológia zmyslov
Magické veštenie veštecké rituály
Stanem sa dúhou
Stanem sa oblakom
Pozeranie do oblakov a niečo tam vidieť
Naučiť sa napájať na iné osoby
Zrnká obilia – náhodne hodené
Princíp náhodného veštectva
Princíp skákavéno veštectva
Napojenie na nervové bunky iných
Pavučina
Fyzické techniky veštenia
Psychicko-mentálne veštectvo
Čísla a veštectvo
Koláč alebo mandala
Kosti a ich kombinácie
Kávová usadenina
Fyzické veštectvo prejde do mentálneho veštectva
Kyvadlo
Kineziológia
Svaly a jemná motorika
Svaly a anjelské sféry biele
Svaly a kompas a feng shui techniky
Svaly a všetko dobré pre mňa
Prútik a kostné trhlinky
Neuróny v kostiach a veštectvo
Úprava tarotových kariet
Spoznanie rôznych druhov tarotových kariet
Aj napájanie mentálne na osoby, ktoré vedia robiť špeciálne veštecké výkony
Na diaľku otlačok ruky, otlačok tela, rozmery tela a kostí,
Veštenie cez svet mŕtvych
Veštenie cez zomierajúce zvieratá a ľudí
Cez UFO
Zrkadlá a zrkadlové plochy
Runy
Strata sam seba a stať sa inou osobou a uveriť, že ste niekto iný
Echolokačné schopnosti cez rezonancie
Kopírovanie činnosti sona, CT, Magnetická rezonancia a podobne
Astrológia – súhrn vešteckých technik
Tvorba mentálnych postavičiek
Overovanie vešteckých výkonov
Testovanie získaných informácii
Overovanie si všetkého rôznymi vešteckými technikami
Veštecké techniky zamerané na rôzne objekty
Sedmové karty
Sedmové karty
Žolíkové karty
Tarotové karty
Tarot
Cez magmaticke pole zeme
Veštectvo
I ting veštectvo
Tarot
Runy
Z predĺženej miechy do zadného zrakového centra
Veštectvo voči fyzickým osobám
Veštectvo voči sebe
Veštectvo voči neživým objektom
Veštectvo voči UFO organický život
Veštectvo voči maketám v kozme
Veštectvo voči časticiam
Veštectvo voči svetu mŕtvych
Veštectvo voči magmaticko-magnetickým poliam
Veštectvo vo fyzickej forme objektov
Veštectvo patologické
Veštectvo na nepatologických prístupoch
Veštectvo mentálne
Silva programovanie
Chcem mať a dosiahnuť dobrú intuíciu
Silva športová
Toto je o praktickom dosiahnutí
Čítanie o veštectve
Alebo napájnaie sa na osoby veštecky nadané
Čo preberám od tejto osoby
Akú ma patológiu
Aký orgán má v tele poškodený
Ako ma zdevastovanú chémiu
Ako patológia – taký určitý druh veštectva
Na diaľku sa napájam na patologické stavy
Každý stav u daného veštca a veštice ho predurčuje na určitý druh veštectva
Sugerácie chorobných stavov
Hypnotizér
Médium
Veštectvo cez slabé médium
Naladenie veštca – z pamäte prezerám tarotové karty
Strácam identitu
Prijímač informácií – lovec
Overovanie vlastných vešteckých výkonov
Z viacerých zdrojov informácie
Stále ste napojený na osoby ktoré majú veľa pomocných neurónov a nervových buniek
Logika vešteckých výkonov – detailosť a logičnosť
Prešetrujem vlastný veštecký výkon
Vysoký stupeň pravdivosti
Ja mam skôr problém si nájsť osobu a čo chcem o nej zistiť
Telo a mysel ako veštecký nástroj – bio stroj – bio zariadenie
Ako na ladiť hudobný nastoj – nervovo – neurónovú sústavu
Jemnú motoriku
Napojím sa na diaľku
Mentálne kyvadlo
Feng shui kompas
Anjelské sféry dislektikov
Ranné štádium klinickej smrti
Stále napojený na veľké množstvá pomocných neurónových buniek iných živých osôb
Sugerácie chorobnosti cez tukové bunky
Sugerácie poškodení tela a biochémie
Predstava oblakov a z nich formujem postavy – dekóder a kódovanie hmly
Praveký človek – svalstvo
Šamanské veštectvo
Kombinácie predstáv
Uvedomenie si čo je to veštectvo
Uvedomenie si čo je intuícia, odhad, predvídanie, prognostika
Uvedomenie si kedy som mal dobrú intuíciu, odhad,
Spomienky na veštecké pomôcky, na veštecky ladené osoby, veštcov
Spomienky na karty, hviezdy, čiary na rukách, numerológia,
Uvedomenie si čo všetko o mne hovorí zovňajšok, čo všetko sa dozviem zo šiat
Astrológia
Je zbierka vešteckých techník ľudskej rasy za jej časové fungovanie
Otázka času
A miesta
Kto to má spraviť
Bežné získanie informácii a netradičné získavanie informácii
Horoskop osobný
Mimozmyslové schopnosti a ich použitie v medicíne
V chémii
V astronómii
Vo financiách
Astrológia
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku
 Own work
Autor:

Comments are closed