Navigačné prístroje moderné

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete zoznam moderných navigačných  prístrojov.
 
Navigačné prístroje – moderné

Psychonautika
 
Pokročilá navigačná referenčná sféra
Vzdušný navigačný systém
Anemometer, rýchlomer prúdenia vzduchu
 
Umelý horizont
Automatický identifikačný systém
Automatický radarový zameriavač
 
Letecký systém radarových vyhľadávacích pulzov
Radarový sledovací systém AZUSA
Námorný navigačný počítač
Hyperbolický nízkofrekvenčný rádio-navigačný systém DECCA
 
Dynamické polohovanie, automatický systém udržiavania polohy lode
Letecký elektromagnetický kompas
Zvukový námorný a letecký zameriavač
Elektro gyrokátor, elektromechanický automobilový navigačný systém
Elektromagnetický rýchlomer – lodný
 
Centralizovaný automatický letecký monitor
Analýza chýb a odchýlok globálneho systému určovania polohy
Vláknovo optický gyrkompas
Letecké prístroje
Fluxgate kompas, elektromagnetický kompas
 
Inerciálny navigačný systém
Kelvin Hughes, firma z UK navrhujúca a výrobajúca námorné navigačné prístroje
Long Range Identification and Tracking, medzinárodný system identifikovania a sledovania lodí
LRK, kinematika pre veľké vzdialenosti, metóda spresňujúca GPS
 
Vedenie stroja, navigácia stroja 
Molekulárne elektronické prevodníky pre meranie pohybu v kvapaline
Navigačný systém, navigačný počítač
Navtex, námorný systém prenosu textových správ včasnej výstrahy
 
Systém určovania polohy
Radarový sledovač
RINEX, formát pre prenos údajov z navigačných družíc
Shullerovo spresnenie (inerciálneho navigačného systému)
 
Lodný autopilot
Sonar, zvukový podvodný radar
Sperry Marine firma vyrábajúca navigačné prístroje
 
Pozorovací kôš, pozorovacia kabína na vzducholodi
ST-123-M3, súčasť inerciálneho navigačného systému rakety Saturn V (projekt Apollo)
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
Fairley

Comments are closed