Navigačné prístroje historické

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete zoznam historických navigačných prístrojov.
 
Navigačné prístroje – historické

Psychonautika
 
Adrianov kompas
Alhidáda
Almukantar
 
Astrokompas
Astroláb
Backstaff, Davisov kvadrant
 
Pomenovanie/rozdelenie smerov kompasu
Bretonov navigačný zakresľovač
Brisov sextant
Bygravovo astronavigačné pravítko
Námorný merač rýchlosti
 
Kompas
Kružidlo
 
Časová guľa v meste Deal
Odchýlka magnetického pólu od osi rotácie opisujúca kruh
Ručičkové hodinky pre určovanie smeru
Eltonov kvadrant
Rovníkový sextant
 
Flindersova tyč, slúži na regulovanie odchýlky kompasu
Príručný kompas
Vlhkomer
 
Jákobova žrď
Kamal, pristroj pre určenie zemepisnej šírky
LN-3 inerciálny navigačný systém
Ryska kompasu – smer v pred a vzad
 
Rysky kompasu – základné smery, vpred-vzad, vľavo-vpravo
Námorný chronometer, vysokopresné hodiny pre navigáciu
Námorné pieskové hodiny pre navigáciu
Námornícky astroláb
 
Navigačný prístroj
Nokturnal, nočný prístroj, hviezdne hodiny (slnečné hodiny)
Oktant
 
Pelorus, pomôcka na sledovanie odchýlky smeru pohybu lode
Planisféra, pomôcka pre určovanie viditeľnej časti hviezdnej oblohy 
Protraktor, mapové pravítko
 
Kvadrant
Radar
Pozorovací prístroj so zrkadlom
 
Navigačný plán cesty
Námorný navigačný plán (plavby)
Slnečné hodiny
 
Sextant
Lodný hlásič, pomôcka na meranie rýchlosti lode
Slnečný kompas
 
Hĺbkomer, lano s olovnicou
Časová guľa, zariadenie pre informovanie o poludní
Torquetum
Tabuľa smerov a rýchlostí, námorná navigačná pomôcka
 
Nónius, dve pravítka so stupnicami spresňujúcimi meranie vzdialenosti
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Own work
Autor

Comments are closed