Kvantová matematika

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete kvantovú matematiku na Wikipédii.
 
Kvantová matematika

Psychonautika
 
Matematická formulácia kvantovej mechaniky
 
Formalizmus
 
Kvantová mechanika
 
Hilbertov priestor
 
Lineárne zobrazenie
 
Funkčná analýza
 
Čistá matematika
 
Energia
 
Hybnosť
 
Zobrazenie
 
Matematický model
 
Fázový priestor
 
Vlastné čísla a vlastné vektory
 
Spectrum-funkčná analýza
 
Heisenbergov princíp neurčitosti
 
Myšlienkový experiment
 
Komutatívnosť
 
Matematická analýza
 
Počet
 
Diferenciálna geometria
 
Parciálne diferenciálne rovnice
 
Teória pravdepodobnosti
 
Štatistická mechanika
 
Teória relativity
 
Klasická fyzika
 
Bohrov model
 
Werner Heisenberg
 
Maticová kvantová mechanika
 
Differenciálne rovnice
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Transferred from de.wikipedia; transferred to Commons by User:Leyo using CommonsHelper.
Autor:
Original uploader was Belsazar at de.wikipedia. Later version(s) were uploaded by TMg at de.wikipedia
 

Comments are closed