Kvantová chémia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete kvantovú chémiu a Wikipédii.
 
Kvantová chémia

Psychonautika
 
Kvantová chémia
 
Chémia
 
Kvantová mechanika
 
Pokus
 
Spektroskopia
 
Kvantovanie
 
Infračervená spektroskopia
 
Spektroskopia nukleárnej magnetickej rezonance
 
Teória
 
Výpočtová chémia
 
Problém mnohých telies
 
Počítač
 
Približný výpočet
 
Semi-empirická kvantová chémická metóda
 
Teória kovalentnej väzby
 
Teória molekulových orbitálov
 
Funkcionálna teória hustoty
 
Molekulárny Hamiltonov operátor
 
Vibronické párovanie
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:
Tim Kaluza

Comments are closed