Kozmos č. 9/2013

Dobrovoľné zoskupenie internetových zberačov webových adries pre vás pripravuje zaujímavosti z vesmíru,
do vzdialenosti 10 umocnené na 300 kilometrov.
 
2013/Ročník I., Vydavateľ: Kristína Dharma

Kozmos č.9/2013
 
Téma: GALAXIE
 
 
 
Galaxia
Galaxia je hviezdna sústava zložená z hviezd, hmlovín, hviezdokôp, medzihviezdnej hmoty a tmavej hmoty. Hviezdy sa takmer vždy nachádzajú v skupinách, nazývaných galaxie, spolu s plynmi, medzihviezdnym prachom a „tmavou hmotou“; asi 10 – 20 % hmotnosti galaxie tvoria hviezdy, plyny a prach. Galaxie držia pokope pôsobením gravitačnej príťažlivosti a jednotlivé galaktické zložky obiehajú spoločný stred. Existuje niekoľko dôkazov, že vo väčšine galaxií sa nachádzajú superhmotné čierne diery. Galaxie vznikajú z protogalaxií.
 
GALAXIA MLIEČNA CESTA
Galaxia Mliečna cesta je názov galaxie, ktorej súčasťou je naša slnečná sústava. Je to špirálová galaxia s priečkou, ktorá je časťou miestnej skupiny galaxií. Patrí medzi miliardy galaxií v našom pozorovateľnom vesmíre.
 
Eliptická galaxia
Eliptická galaxia je typ galaxie podľa Hubbleovej klasifikácie galaxií. Galaxie patriace do tejto skupiny sú hviezdne systémy, kde hviezdy sú symetricky rozložené a ich hustota rovnomerne ubúda od stredu k okraju. Hviezdy v eliptických galaxiách patria do skupiny starších hviezd (červení obri a nadobri), ktoré už pohltili všetok okolitý medzihviezdny prach a plyn a preto v eliptických galaxiách nemôžu vznikať nové hviezdy. Vďaka tomu sa okrajové časti eliptických galaxií stávajú čiastočne priehľadné a v niektorých prípadoch možno pozorovať objekty v ich pozadí.
 
Špirálová galaxia
Špirálová galaxia je typ galaxie podľa Hubbleovej klasifikácie galaxií. Takéto galaxie môžu dosahovať veľkosť od 30 000 až do 200 000 svetelných rokov. Množstvo ich členov sa potom pohybuje rádovo okolo miliárd až po stámiliardy. Pre špirálové galaxie je typická stredová oblasť guľového tvaru, z ktorej vychádzajú jednotlivé ramená. Stredová oblasť obsahuje staršie hviezdy, predovšetkým červených obrov, nadoborov, podobne ako u galaxií eliptických. Špirálové ramená naopak obsahujú mladé hviezdy, vznikajúce, množstvo medzihviezdnych mračien, plynu, otvorených hviezdokôp a hmlovín.
 
Galaxia Mliečna cesta – animácia
 
Špirálová galaxia s priečkou
Špirálová  galaxia  s  priečkou je špirálová galaxia,  ktorej špirálové ramená
vychádzajú nie z jadra galaxie, ale až z koncov tzv. priečky, v ktorej strede
je jadro galaxie. Galaktická priečka je pritom približne obdĺžnikovité pásmo
jasných hviezd. Z priečky vzchádza jedno alebo  viacero  ramien. Špirálové
galaxie s priečkou patria do jednej zo  štyroch  tried  Hubblovej klasifikácie
galaxií.
 
Zrazí sa Galaxia Mliečna cesta s Galaxiou Andromeda?
 
Šošovková galaxia
Šošovková  galaxia   je  prechodný  typ  galaxie  medzi  eliptickou  galaxiou
a špirálovitou  galaxiou  v Hubblovej schéme. Má  tvar  šošovky  s  vypuklým
jadrom a tenším diskom, ale v jej disku chýbajú náznaky špirálovej štruktúry.
Šošovkové  galaxie  patria  medzi  diskové  galaxie  (podobne  ako  špirálové
galaxie),  ktoré  už  využili  alebo  stratili  väčšinu zo  svojej  medzihviezdnej
hmoty,  tým   pádom   majú  veľmi   malý   počet   novovznikajúcich   hviezd.
Pozostávajú  väčšinou  zo starých  hviezd  (podobne  ako  eliptické  galaxie).
Prach sa vo väčšine šošovkových galaxií nachádza v blízkosti jadra a sleduje
svetelnú stopu  galaktického jadra.  Kvôli ich  špirálovitým  ramenám a ak sú
natočené tvárou, je ich niekedy ťažké rozoznať od eliptických galaxií.
 
Nepravidelná galaxia
Nepravidelná galaxia je galaxia, ktorá nevyhovuje žiadnemu typu Hubblovej
klasifikácie galaxií, nepodobá sa ani špirálovej galaxii, ani eliptickej galaxii.
Tvar týchto galaxií je rôzny,  často chaotický,  chýba im jadro a špirálovitá
štruktúra ramien.  Väčšina  týchto  galaxií  boli  kedysi  špirálovými  alebo
eliptickými  galaxiami,  ktoré  sa  vďaka  gravitačným  silám  zdeformovali.
Nepravidelné galaxie obsahujú veľké množstvo plynu a prachu.
 
Hviezdotvorná galaxia – anicia
 
Trpasličia galaxia
Trpasličia galaxia je malá galaxia zložená z niekoľkých miliárd hviezd, čo
je malý počet v porovnaní s Mliečnou cestou, ktorá obsahuje 200  až  400
miliárd  hviezd.  Medzi  trpasličie  galaxie  sa  niekedy  zaraďuje aj Veľký
Magellanov mrak, obsahujúci  vyše  30  miliárd  hviezd,  zatiaľ  čo  iní  ho
pokladajú za normálnu galaxiu, ktorá obieha okolo tej našej.
 
SATELITNÁ galaxia
Satelitná galaxia je galaxia, ktorá obieha väčšiu galaxiu vďaka gravitačnej
príťažlivosti.  Aj napriek tomu  je  tento  typ  galaxie  tvorený  množstvom
objektom (hviezdy, planéty, hmloviny), ktoré  nie  sú  navzájom prepojené.
Galaxia  má  svoje  ťažisko,  ktoré  reprezentuje  vážený  priemer  (podľa
hmotnosti) z pozície každého jednotlivého objektu. Tento  systém  sa  dá
prirovnať k telesám, ktoré sa skladajú z jednotlivých atómov, a majú svoje
ťažisko.
 
NajvzdiaLEnejšie galaxie vo vesmíre
 
Interagujúca galaxia
Interagujúce galaxie sú tesné páry alebo skupiny galaxií, ktoré vzájomným
pôsobením zapríčiňujú deformitu svojho tvaru a štruktúry.
 
Špirálová galaxia – anicia
 
Hubblova schéma
Hubblova  schéma  alebo  Hubblova  klasifikácia  galaxií  rozdeľuje galaxie
podľa ich tvaru.
 
Zoznam GALAXIÍ
 
Zoznam najbližších galaxií
 
Simulácia kolidujúcej galaxie Auriga Wheel
 
 
GALAXIA
 
Galaxie
 
Vyššia štruktúra galaxií
 
Vznik špirálových galaxií
 
Galaxie
 
GALAXIE
 
Měnící se tvář naší galaxie
 
Vývoj Galaxie Mliečna cesta
 
Nový pohled na černou díru ve středu Galaxie
 
Mléčná dráha se naplno srazí s Galaxií v Andromedě
 
Naše Galaxie jako talíř špaget
 
NGC 1427A NEPRAVIDELNÁ galaxia
 
Bouřlivé kolize galaxií
 
Malinké GALAXIE řeší velký problém
 
Objev nejmladší galaxie v raném vesmíru
 
Najväčšie galaxie vo vesmíre
 
Nejstarší spirální galaxie ve vesmíru
 
Pomíjivá obří galaxie chybějícím mezičlánkem v evoluci
 
Pradávný gama záblesk osvítil galaxii z Temného věku
 
ŠPIRÁLOVÁ galaxia s vytryskujúcim prúdom častíc
a žiarenia
 
Galaxie, která vyrábí hvězdy šílenou rychlostí
 
Narazila před 10 miliardami let do Mléčné
dráhy Galaxie v Andromedě?
 
Velké galaxie Éry reionizace osvítily vesmír starý
750 milionů let
 
Trpaslíčia galaxia Veľký pes
 
LOFAR odhalil novou obří rádiovou GALAXII
 
Ultrahusté trpasličí galaxie z dávného vesmíru
 
Neskromná galaxie se dvěma aktivními galaktickými jádry
 
Zrážka galaxií Mliečna cesta vs Andromeda
 
Mléčnou dráhu obklopuje gigantický oblak horkého plynu
 
Nejstarší spirální galaxie ve vesmíru
 
Ultračervené galaxie z úsvitu VESMÍRU
 
Prstencová galaxia – výsledok kozmickej zrážky
 
Mléčné dráze hrozí srážka s mezihvězdným oblakem
plynu
 
Na LOVU přízračných galaxií v galaktickém sousedství
 
Nejvzdálenější galaxie pozorována gravitační čočkou
 
Vznik zhluku galaxií – simulácia
 
Kam se poděly trpasličí galaxie?
 
Erupce kosmického supervulkánu v galaxii M87
 
Minimální hmotnost galaxií
 
Galaxia Mliečna cesta v 3D
 
Zhluk galaxií
Eliptické galaxie
Špirálové galaxie
Nepravidelné galaxie
Trpaslíčie galaxie
 
Galaxia Mliečna cesta
 
Interagujúce galaxie
Kvazary/Aktivne galaktické jadrá
Magelanovo mračno
Galaxia mliečna cesta
Normálne galaxie a galaxie v ktorých dochádza k deštrukcii
hviezd za vzniku röntgenového žiarenia
 
Galaxie
 
Skupiny a kopy galaxií
Galaxie
Špirálové galaxie
Špirálové galaxie s priečkou
Šošovkové galaxie
 
Cestovanie Veľkým a Malým Magellanovým
mračnom
 
Eliptické galaxie
Prsteňcové galaxie
Nepravidelné galaxie
Interagujúce galaxie
Gravitačne šošovkové
 
Zhluky galaxií
 
Galaxia
Eliptická galaxia
Špirálová galaxia
Špirálová galaxia s priečkou
Šošovková galaxia
 
Galaxie – cesta vesmírom
 
Nepravidelná galaxia
Trpasličia galaxia
Satelitná galaxia
Interagujúca galaxia
 
3 základné typy galaxií
 
 
 
Prekliknite sa ďalej na stránku 2
(tam si nájdete astrofyziku galaxií)
 
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
ESO / IDA / Danish 1.5 m / R.Gendler a A. Hornstrup.
Zdroj textov: Wikipédia

Comments are closed