Kozmológia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Kozmológia wikipédia

Psychonautika
 
Kozmológia (z gréckeho κοσμολογία náuka o svete) je odvetvím, ktoré sa zaoberá vesmírom ako celkom. Predmetom štúdia kozmológie je vznik, vývoj a budúci osud vesmíru. Venuje sa jej filozofia, teológia a fyzikálna kozmológia. Fyzikálna kozmológia využíva poznatky niekoľkých fyzikálnych odborov. Najčastejšie je to všeobecná teória relativity, astronómia, astrofyzika, časticová a atómová fyzika.
 
Kategória: Kozmológia
 
Fyzikálna kozmológia
 
Chronológia vesmíru
 
Vedec
 
Astronómia
 
Teoretická fyzika
 
Fyzika
 
Astrofyzika
 
Kozmická inflácia
 
Metrická expanzia vesmíru
 
Fyzikálny zákon
 
Filozofia
 
Metafyzika
 
Filozofia fyziky
 
Filozofia priestoru a času
 
Veľký tresk
 
Pozorovateľká astronómia
 
Fyzika častíc
 
Konečný osud vesmíru
 
Náboženská kozmológia
 
Dejiny
 
Mytológia
 
Náboženstvo
 
Ezoterizmus
 
Vytváranie mýtov
 
Eschatológia
 
Kozmogónia
 
Ezoterická kozmológia
 
Kozmológia webové stránky

Psychonautika
 
Ústav kozmológie Berkeley
 
Kozmológia Cambridge
 
História vedeckej kozmológie
 
Projekt kozmológia
 
Úvod do kozmológie
 
Kozmológia
 
Kozmológia
 
Prehľad kozmológie
 
Kozmologické novinky
 
Základy modernej kozmológie
 
Časopis kozmológia 
 
Časté otázky v kozmológii
 
Kozmológia – Edwin Hubble – vesmírny teleskop
 
Kozmológia
 
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:

Comments are closed