Geológia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete geológiu na Wikipédii.
 
Geológia

Psychonautika
 
Geológia
 
Veda
 
Zem
 
Štruktúra Zeme
 
Hornina
 
Vedy o Zemi
 
Vek Zeme
 
Orogenéza
 
Sopečná činnosť
 
Zemetrasenie
 
Platňová tektonika
 
História Zeme
 
Evolučná história života
 
Paleoklimatológia
 
Baníctvo
 
Ropná geológia
 
Vodné zdroje
 
Prírodné nebezpečenstvo
 
Environmentálna geológia
 
Klimatické zmeny
 
Geotechnické inžinierstvo
 
História geológie
 
Časová os geológie
 
Chronostratigrafická tabuľka
 
Relatívne datovania
 
Cyklus hornín

Petrológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Petrol%C3%B3gia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Petrologie translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrologytranslate

Štruktúrna geológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trukt%C3%BArna_…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strukturn%C3%AD_geolo…
http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturgeologietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_geologytranslate

Stratigrafia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stratigrafia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stratigrafie
http://de.wikipedia.org/wiki/Stratigraphie_(Geolog…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Stratigraphytranslate

Geológia solárnych planét pozemského typu
http://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_solar_terr…translate

Ložisková geológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lo%C5%BEiskov%C3%A1_g…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C5%BEiskov%C3%A1_g…
http://de.wikipedia.org/wiki/Lagerst%C3%A4ttenkund…translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_geologytranslate

Baníctvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADctvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEba
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbautranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Miningtranslate

Inžinierska geológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEinierska_geol…
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieurgeologietranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_geologytranslate

Mechanika zemín
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenmechaniktranslate
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_mechanics translate

Geotechnické inžinierstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geotechnick%C3%A9_in%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Geotechnical_engineer…translate

 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Self-made, based on the public domain image File:Earth-crust-cutaway-english.png by Jeremy Kemp
Autor:

 

 

 

Comments are closed