Fyzika častíc

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete fyziku častíc na Wikipédii.
 
Fyzika častíc

Psychonautika
 
Fyzika častíc
 
Kategória:Fyzika častíc
 
Fyzika
 
Častica
 
Molekulová fyzika
 
Atomová fyzika
 
Jadrová fyzika
 
Hmota
 
Žiarenie
 
Pole
 
Subatomárna častica
 
Atóm
 
Protón
 
Neutrón
 
Elektrón
 
Štandardný model
 
Silná interakcia
 
Slabá interakcia
 
Elektromagnetizmus
 
Základná interakcia
 
Intermediálna častica
 
Gluón
 
Bozón W a Z
 
Elementárna častica
 
Bozón
 
Higgsov bozón
 
Urýchľovač častíc
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Made by Arpad Horvath
Autor:
Made by Arpad Horvath

Comments are closed