Futurológia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete futurológiu na Wikipédii.
 
Futurológia

Psychonautika
 
Futurológia
 
Budúcnosť
 
Medziodborovosť
 
Strategická predpoveď
 
Pravdepodobnosť
 
Techniky predpovedania budúcnosti
 
Delfská metóda
 
Viacvrstvová analýza príčin
 
Enviromentálne sledovanie prostredia
 
Morfologická analýza
 
Plánovanie scenárov
 
História predpokladania budúcnosti
 
Spätné plánovanie
 
Analýza krížových dopadov
 
Seminár o budúcnosti
 
Spôsob zlyhania a analýza účinkov
 
Koleso budúcnosti
 
Hľadanie budúcnosti
 
Simulácia
 
Konceptuálny model
 
Analýzy sociálnych sietí
 
Systémové inžinierstvo
 
Analýza trendov
 
Hranie úloh
 
Osnova futurológie
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:

Comments are closed