Fotóny

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete fotóny na Wikipédii.
 
Fotóny

Psychonautika
 
Fotón
 
Elementárna častica
 
Svetlo
 
Kvant
 
Elektromagnetické pole
 
Kvantová elektrodynamika
 
Intermediálna častica
 
Elektromagnetické žiarenie
 
Vlnová dĺžka
 
Frekvencia
 
Energia
 
Hybnosť
 
Polčas rozpadu
 
Interakcia
 
Spin
 
Pohyb
 
Špeciálna teória relativity
 
Rýchlosť
 
Planckova konštanta
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:

Comments are closed