Elektróny

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete elektróny na Wikipédii.
 
Elektróny

Psychonautika
 
Elektrón
 
Subatomárna častica
 
Elementárna častica
 
Leptón
 
Elektrický náboj
 
Elektrónový obal
 
Atómové jadro
 
Elektrický prúd
 
Katódové žiarenie
 
Elektromagnetizmus
 
Slabá interakcia hmotných objektov
 
Spin
 
Fermión
 
Fermiho-Diracovo rozdelenie
 
Pauliho vylučovací princíp
 
Pokojová hmotnosť
 
Dipólový moment
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:

Comments are closed