Astronomické prístroje moderné

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete zoznam moderných astronomických prístrojov.
 
Astronomické prístroje – moderné

Psychonautika
 
Absolútny rádiometer pre kozmológiu, astrofyziku a difúznu emisiu, balónová rádiometrická sonda
Aktívny povrch, teleskop s aktívnym povrchom zrkadlá-antény
Archeops, mikrovlnná balónová sonda
Astrograf
 
Astronomický interferometer, sústava teleskopov
Autoguider, automatický zameriavač – podľa pohybu hviezd
Brisov sextant
Čerenkovova sústava teleskopov pre skúmanie gama žiarenia
CORALIE spektrograf
 
Koronograf
Prístroj na delenie – čísel a uhlov
ELODIE spektrograf
Echelle spektrograf pre skúmanie exoplanét
 
Európska sústava teleskopov pre skúmanie gravitačných vĺn pomocou merania mikrovlnného žiarenie pulzarov
Vláknový mikrometer)
Vysokopresný spektrograf pre hľadanie exo planét
Viaczdrojový spektrograf
Medzinárodná sústava teleskopov pre meranie gravitačných vĺn pomocou merania mikrovlnného žiarenia pulzarov
 
Rádioteleskop
Zameriavací kríž
Rotačno-modulačný kolimátor – clona
 
Hviezdny stopár, príručný počítač pre zobrazenie aktuálnej pozície hviezd
Slnečný ďalekohľad
Echelle spektrograf , SOPHIE
Pavúk, balónová sonda pre meranie mikrovlnného žiarenia
Stonyhurtské disky
 
Telekompresor
Ďalekohľad
Miska, rádioteleskop v USA
 
Warkworth 2, rádioteleskop na Novom Zélande
Warkworth radiové observatórium, Nový Zéland
Warkworth, rádioteleskop na Novom Zélande
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
Hajor

Comments are closed