Astronómia Slovensko

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete astronomické weby, zoznam astronómov,  astronauti a  kozmonauti, blogy o astronómii, e-shopy s ďalekohľadmi, astronómia na Facebooku, hvezdárne a pozorovateľne, astronomický softvér, akcie hvezdární, astronomické kluby, diskusné fóra, e-shopy, predaj meteoritov, videá, astronómia na wikipédii.
 
Weby o astronómii

Psychonautika 
 
Astro
Astrobegi
Astroportál
 
Astronómia online
Equark
 
Slovenský zväz astronómov amatérov
http://www.szaa.org
Astrofoto
Astrofoto
 
Zoznam astronómov

Psychonautika
 
Zoznam astronómov
 
Astronauti a kozmonauti

Psychonautika
 
Zoznam kozmonautov podľa mena
 
Blogy o astronómii

Psychonautika
 
Dejiny astronómie 
Mindofcapricorn
 
E-shopy

Psychonautika 

Predaj ďalekohľadov
http://www.vesmir.sk/?id=dalekohlady
http://www.dalekohlady.sk/astro.php
http://www.tromf.sk/k/1/005006
Predaj astronomických máp, plagátov, časopisov, ročeniek
http://www.astrobb.sk
E-shop s prírodovednou optikou, na stránke aj astrobazár
http://www.astronyx.sk
Hviezdne mapy
http://www.mapysveta.sk

Predaj meteoritov


Psychonautika 

Predaj meteoritov, predaj pozemkov na Mesiaci, Marsi, Venuši a iné
www.lunarna-ambasada.sk

Astronómia na Facebooku

Psychonautika 
 
Astronómia
Vesmír – Nočná obloha
www.facebook.com
Astronomický klub Bratislava
www.facebook.com/astronomickyklubbratislava
 
Hvezdárne a planetáriá na Slovensku

Psychonautika 
 
 
Hvezdáreň a planetárium Prešov
http://www.astropresov.sk
Hvezdáreň a planetárium Žiar nad Hronom
http://www.planetarium.sk
Hvezdáreň Hurbanovo
http://www.suh.sk
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
http://www.hvezdaren.org
Hvezdáreň Partizánske
http://www.hvezdaren.sk
 
Hvezdáreň Michalovce
http://www.hvezdaren-mi.sk
Vihorlatská hvezdáreň a observatórium
http://www.astrokolonica.sk/joomla15
Hvezdáreň Kysuce
http://www.astrokysuce.sk
Hvezdáreň Banská Bystrica
http://www.astrobb.sk
Hvezdáreň Rimavská Sobota
http://www.astrors.sk
 
Tekovská hvezdáreň Levice
Považská hvezdáreň v Žiline
http://nova.zilina.net/popup.php?objekt=2125
Hvezdáreň Sobotište
http://www.hvezdaren-sobotiste.sk
Hvezdáreň v Rožňave
http://astro.gos.sk
Hvezdáreň a amatérska astronómia v Senci
http://www.solarastronomy.sk
 
Astronomické kluby a pozorovateľne

Psychonautika 
 
Astronomický klub v Bratislave
http://www.vesmir.sk
Astronomická pozorovateľňa Prof. Alojza Cvacha v Trenčíne
http://www.glstn.sk/apac
Astronomická pozorovateľňa Galileo v Kamennej Porube
http://www.hvezdarengalileo.sk
Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika v Martine
http://astro-pozorovatelna-martin.webnode.sk
Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom
http://www.hvezdari.com
Klub Gemma v Martine
http://gemma.tym.sk
 
Akcie hvezdární a planetárií

Psychonautika 
 
Akcie hvezdární a planetárií na Slovensku 
 
Astronomické prednášky

Psychonautika 
 
Astronomické prednášky pre verejnosť 
 
Astronomický softvér

Psychonautika 
 
Zoznam astronomického softvéru 
http://www.vesmir.sk/?id=software
Softvér pre zobrazenie slnečnej sústavy
 
Astronomický slovník

Psychonautika 
 
Astronomický slovníček
 
Astronomické fórum

Psychonautika 
 
Fyzikálne fórum
Astropokec
 
Múzeum astronómie na Slovensku

Psychonautika 
 
Expozícia astronómia
Vysoké školy zamerané na štúdium astronómie a astrofyziky

Psychonautika 
 
UK Bratislava, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=339
http://www.daa.fmph.uniba.sk/oddelenie
UPJŠ Košice, Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky
http://ktfa.science.upjs.sk
 
Astronomické časopisy 

Psychonautika
 
Časopis Kozmos 
 
Zdroj obrázku 

Psychonautika
 
Zdroj obrázku: 
European Space Agency (ESA/Hubble)
Autor:
European Space Agency (ESA/Hubble)
 
 

Comments are closed