Astronómia wikipédia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Astronómia na wikipédii

Psychonautika
 
Astronómia, čo etymologicky znamená „zákon hviezd,“ (z gréčtiny: αστρονομία = άστρον, ástro – hviezda + νόμος, nómos – zákon) je veda o vesmíre, zaoberajúca sa vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomických objektov, ako aj procesy, ktoré ich vyvolávajú.
Astrofyzika
 
Pozorovateľská astronómia
Rádioastronómia
 
Infračervená astronómia
Optická astronómia
 
Ultrafialová astronómia
Röntgenová astronómia
 
Gama astronómia
Neutrínová astronómia
 
Astrometria
Nebeská mechanika
 
Solárna astronómia
Planetológia
 
Stelárna astronómia
Galaktická astronómia
 
Extragalaktická astronómia
Kozmológia
 
Archeoastronómia
Astrobiológia
 
Astrochémia
Kozmochémia
Forenzná astronómia
Amatérska astronómia
 
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
ESO

Comments are closed