Astrofyzika

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete webové stránky o astrofyzike, videá a obrázky.
 
Astrofyzika – webové stránky

Psychonautika
 
Ústav pre vesmírnu astrofyziku a kozmickú fyziku
NASA Astrofyzika
Centrum pre astrofyziku
Astrophysical Institute Potsdam – Ústav Astrofyziky Potsdam
Astrofyzika
Astrofyzika
Astrofyzika
Testy z astrofyziky
Astrofyzika
Astrofyzika
Astrofyzika
 
Astrofyzika – videá

Psychonautika
 
Astrofyzika 
Astrofyzika animácia
Astrofyzika simulácia
Astrofyzika
Astrofyzika simulácia
Astrofyzika animácia
Astronómia
Fyzika
Vesmír
Astronomický objekt
Galaxia
Hviezda
Planéta
Extrasolárna planéta
Medzihviezdna hmota
Reliktné žiarenie
Elektromagnetické spektrum
Svietivosť
Hustota
Teplota
Chémia
Fyzikálna kozmológia
Mechanika
Elektromagnetizmus
Štatistická mechanika
Termodynamika
Kvantová mechanika
Teória relativity
Jadrová fyzika
Fyzika častíc
Atómová, molekulárna a optická fyzika
Rádioastronómia
Infračervená astronómia
Astronómia viditeľného svetla
Ultrafialové žiarenie
Röntgenová astronómia
Gama astronómia
 
Astrofyzika – obrázky

Psychonautika
 
Astrofyzika
Astronómia
Fyzika
Vesmír
Astronomický objekt
Galaxia
Hviezda
Planéta
Extrasolárna planéta
Medzihviezdna hmota
Reliktné žiarenie
Elektromagnetické spektrum
Svietivosť
Hustota
Teplota
Chémia
Fyzikálna kozmológia
Mechanika
Elektromagnetizmus
Štatistická mechanika
Termodynamika
Kvantová mechanika
Teória relativity
Jadrová fyzika
Fyzika častíc
Atómová, molekulárna a optická fyzika
Rádioastronómia
Infračervená astronómia
Astronómia viditeľného svetla
Astronómia ultrafialového žiarenia
Röntgenová astronómia
Gama astronómia
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
Oliver Stein

Comments are closed