Astrofyzika wikipédia

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Astrofyzika na wikipédii

Psychonautika
 
Astrofyzika je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá fyzikou vesmíru, vrátane fyzikálnych vlastností (svietivosť, hustota, teplota, chemické zloženie) astronomických objektov ako hviezdy, galaxie a medzihviezdna hmota, ako aj ich vzájomným pôsobením. Astrofyzika študuje napríklad vývoj hviezd a vývoj vesmíru.
Astronómia
 
Fyzika
Vesmír
 
Astronomický objekt
Galaxia
 
Hviezda
Planéta
 
Extrasolárna planéta
Medzihviezdna hmota
 
Reliktné žiarenie
Elektromagnetické spektrum
 
Svietivosť
Hustota
 
Teplota
Chémia
 
Fyzikálna kozmológia
Mechanika
 
Elektromagnetizmus
Termodynamika
 
Kvantová mechanika
Teória relativity
 
Jadrová fyzika)
Fyzika častíc
 
Atómová, molekulárna a optická fyzika
Rádioastronómia
 
Infračervená astronómia
Astronómia viditeľného svetla
 
Ultrafialové žiarenie
Röntgenová astronómia
 
Gama astronómia
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
Oliver Stein

Comments are closed