Astrofyzika obsah

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda

Astrofyzika je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá fyzikou vesmíru, vrátane fyzikálnych vlastností (svietivosť, hustota, teplota, chemické zloženie) astronomických objektov ako hviezdy, galaxie a medzihviezdna hmota, ako aj ich vzájomným pôsobením. Astrofyzika študuje napríklad vývoj hviezd a vývoj vesmíru.
 
ASTROFYZIKA WIKIPEDIA

Psychonautika
 
Zoznam z Wikipédie.
 
 
ASTROFYZIKA

Psychonautika
 
Webové stránky o astrofyzike, videá a obrázky.
 
 
ASTRONÓMOVIA A  ASTROFYZICI 

Psychonautika
 
Zoznam z wikipédie
 
 
ASTRONOMICKÉ PRÍSTROJE HISTORICKÉ

Psychonautika
 
Zoznam historických astronomických prístrojov na Wikipédii.
Astronomické prístroje historické
 
 
ASTRONOMICKÉ PRÍSTROJE MODERNÉ

Psychonautika
 
Zoznam moderných astronomických prístrojov na Wikipédii.
Astronomické prístroje moderné
 
 
ARCHEOASTRONÓMIA

Psychonautika
 
Zoznam z Wikipédie.
 
 
ARCHEOASTRONOMICKÉ ARTEFAKTY

Psychonautika
 
Zoznam z Wikipédie.
 
 
NAVIGAČNÉ PRÍSTROJE HISTORICKÉ

Psychonautika
 
Zoznam z Wikipédie.
 
 
NAVIGAČNÉ PRÍSTROJE MODERNÉ

Psychonautika
 
Zoznam z Wikipédie.
 
  
ZDROJ OBRÁZKU

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Autor:
Oliver Stein

Comments are closed