Archeoastronomické artefakty

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete významné astronomické artefakty.
 
Významné astronomické artefakty

Psychonautika
 
Mechanizmus z Antikhytéry
Kniha hodvábu
Zlatý klobúk
 
Berlínsky zlatý klobúk
Zlatý klobúk zo Schifferstadtu
Avantónsky zlatý kužeľ
 
Zlatý kužeľ z Ezelsdorfu a Buchu
Drážky, zárezy
Disk z Nebry
 
Slnečný voz z Trundholmu
 
Zdroj obrázku


Psychonautika
 
Zdroj obrázku:

Comments are closed