Albert Einstein

Anatómia, Astrológia, Astronómia, Častice, Človek, Geológia, Psychonautika, Fantázia, Špiritizmus, Ufo, Veda
 
Obsah: Tu si nájdete Alberta Einsteina.
 
Albert Einstein

Psychonautika
 
Albert Einstein na Wikipédii
 
Podľa neskorších poznatkov Einstein mal Aspergerov syndróm, poruchu príbuznú autizmu.
 
V detstve sa zoznámil s prácou Euklida:
Euklidove základy
 
V detstve sa zoznámil s prácou Immanuela Kanta:
Kritika čistého rozumu
 
Zaviedol predstavu kvánt svetla:
Fotón
 
Vysvetlil:
Kvantovanie elektromagnetického poľa (gama žiarenie, svetlo, rádiové vlny, tepelné žiarenie)
 
Jeho práca o kvantách svetla a existencia vlnovej teórie svetla naznačila dualitu svetla, častíc:
Dualita častíc a vlnenia
 
Vytvoril:
Špeciálnu teóriu relativity
 
Všeobecnú teóriu relativity
 
Vysvetlil:
Fotoelektrický jav
 
Vysvetlil:
Brownov pohyb
 
Albert Einstein online
 
Teória relativity krátko
 
Zdroj obrázku

Psychonautika
 
Zdroj obrázku:
Own work
Autor:

Comments are closed